Innowacje a zysk ekonomiczny: analiza sektora HoReCa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Dawid Szutowski , Grzegorz Mikołajewicz

Abstract

Purpose – The purpose of the present paper is to determine the relationship between the implementation of innovation and economic profit. Design/methodology/approach – The subjective scope covered 62 innovation implementation announcements released by HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering/Café) enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange in the period of January 2011 – December 2015. Innovation announcements were gathered with the use of Dow Jones Factiva database and financial data was obtained through Notoria Serwis database. Findings – The analysis of innovation announcements allows predicting approximately 40% of the changes in economic profit. Moreover the results indicate the negative impact of innovation with elements of CSR on economic profit, stronger positive effect of new-to-the-company innovation in relation to incremental one, and negative effect of organisational changes in relation to new products. Originality/value – The research fills the research gap concerning the effects of the implementation of innovation in HoReCa enterprises on economic profit.
Author Dawid Szutowski (WZ / KCAFiW)
Dawid Szutowski,,
- KCAFiW
, Grzegorz Mikołajewicz (WZ / KCAFiW)
Grzegorz Mikołajewicz,,
- KCAFiW
Other language title versionsInnovation and economic profit: the case of horeca companies listed on Warsaw Stock Exchange
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2018
No2 (92)
Pages335-346
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishinnowacja, zysk ekonomiczny, HoReCa
Keywords in Englishinnovation, economic profit, HoReCa
Abstract in PolishCel – Celem artykułu jest określenie zależności między wprowadzanymi innowacjami a zyskiem ekonomicznym w przedsiębiorstwie. Metodologia badania – Badanie przeprowadzono na grupie 62 komunikatów informujących o wdrożeniu innowacji, wyemitowanych w okresie od stycznia 2011 do grudnia 2015 roku przez przedsiębiorstwa sektora HoReCa notowane na GPW w Warszawie. W badaniu wykorzystano bazę danych Dow Jones Factiva oraz dane finansowe spółek z bazy Notoria Serwis. Wynik – Analiza komunikatów o wprowadzeniu innowacji pozwala na wyjaśnienie około 40% zmienności zysku ekonomicznego w danym roku. Rezultaty wskazują ponadto na negatywny efekt wywierany przez innowacje posiadające elementy CSR na zysk ekonomiczny w danym okresie, silniejszy pozytywny efekt innowacji nowych dla przedsiębiorstwa niż innowacji inkrementalnych oraz negatywny efekt innowacji organizacyjnych na tle innowacji produktowych. Oryginalność/wartość – Badanie wypełnia lukę badawczą dotyczącą efektów wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach branży HoReCa w odniesieniu do zysku ekonomicznego
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.92-29
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/870/article/12436/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?