Wpływ rachunkowości w klasztorach buddyjskich na system chińskiej rachunkowości

Małgorzata Czerny

Abstract

The article aims to fill a gap in research on the cultural determinants of accounting systems' development. The development and characterization of Chinese accounting issues are well diagnosed in the literature in terms of its relationship with Confucianism and the teachings of Lao Tzu. Nearly a lack of scientific studies regarding the possible influence of Buddhism on the development of accounting in China. It's surprising, because the Buddhism in China has initiated a whole series of social and economic changes of major importance, that needed to be reflected also in accounting. This paper focuses on relations between the appearance of Buddhism in China and changes in the Chinese accounting system.
Author Małgorzata Czerny (WZ / KR)
Małgorzata Czerny,,
- Department of Accounting
Other language title versionsThe Monastic Accounting in China as an Evidence of the Buddhism's Influence on Chinese Accounting System
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No268
Pages74-81
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystem rachunkowości, Chiny, buddyzm
Keywords in Englishaccounting system, China, Buddhism
Abstract in PolishArtykuł ma na celu uzupełnienie luki w badaniach nad uwarunkowaniami kulturalnymi rozwoju systemów rachunkowości. Rozwój i charakterystyka chińskiej rachunkowości są zagadnieniami dobrze rozpoznanymi w literaturze przedmiotu, jeśli chodzi o jej związki z konfucjanizmem czy naukami Lao Tse. Natomiast na temat ewentualnego wpływu buddyzmu na rozwój rachunkowości w Chinach nieomal brak opracowań naukowych. Jest to zdumiewające z tego względu, że pojawienie się buddyzmu w Chinach zainicjowało cały szereg zmian społecznych i ekonomicznych o doniosłym znaczeniu, które musiały znaleźć swoje odbicie również w rachunkowości. Artykuł skupia się na możliwych do dowiedzenia związkach pomiędzy pojawieniem się w Chinach tego nurtu filozoficzno-religijnego a zmianami w systemie rachunkowości chińskiej.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/244349?id=244349&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?