Podstawowe kategorie podatkowe w ekonomii zrównoważonego rozwoju

Maciej Cieślukowski

Abstract

After the crisis 2008+ the criticism of traditional economics intensified and economists started to formulate alternative paths of economic development. One of them is sustainable development based on firm and integrated economic, socio-cultural and ecological order. Such development should be supported by the rational, i.e. sustainable tax system. Construction of the system should begin with organization of main tax categories. The paper defines a conception of sustainable tax system and presents main tax categories in a new economic order.
Author Maciej Cieślukowski (WE / KFP)
Maciej Cieślukowski,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsBasic Tax Categories in Economics of Sustainable Development
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2016
Vol50
No1
Pages83-91
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzrównoważony rozwój; system podatkowy; kategorie podatkowe
Keywords in Englishsustainable development; tax system; tax categories
Abstract in PolishPo kryzysie 2008+ nasiliła się krytyka ekonomii tradycyjnej i są formułowane alternatywne ścieżki rozwoju gospodarczego. Jedną z nich jest tzw. rozwój zrównoważony, zakładający trwały i zintegrowany ład ekonomiczny, społeczno-kulturowy i ekologiczny. Takiemu rozwojowi powinien sprzyjać racjonalny, tj. zrównoważony, system podatkowy. Konstrukcja takiego systemu powinna rozpocząć się od uporządkowania podstawowych kategorii podatkowych. W artykule przedstawiono koncepcję zrównoważonego systemu podatkowego oraz zaprezentowano główne kategorie podatkowe w warunkach nowego ładu gospodarczego.
DOIDOI:10.17951/h.2016.50.1.83
URL http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.83
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-01-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?