Managing the Results of Quality Management System Implementation in Medical Devices Companies

Patryk Feliczek

Abstract

The paper presented raises the topic of management of results achieved by the medical devices companies due to implemented and functioning quality management system according to ISO 13485. Organizations where some particular results have been achieved, due to implemented quality management system, should focus on such actions that would allow to keep the results in a longer perspective and achieve new ones. That is why, the main purpose of the article is to define factors, which are significantly correlated with particular results, which have been achieved by the companies. Organizations, which are focused on achieving desired results and keeping them, may take into account presented factors in order to implement such actions that are related with the factors.
Autor Patryk Feliczek (WT / KEJ)
Patryk Feliczek
- Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania
Inne wersje tytułuZarządzanie rezultatami wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży wyrobów medycznych
Tytuł czasopisma/seriiTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr1 (50)
Paginacja31-39
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimwyrób medyczny, ISO 13485, system zarządzania jakością, rezultaty, czynniki
Słowa kluczowe w języku angielskimmedical device, ISO 13485, quality management system, results, factors
Streszczenie w języku polskimPrezentowany artykuł porusza tematykę zarządzania rezultatami, jakie przedsiębiorstwa branży medycznej osiągają w wyniku wdrożonego i funkcjonującego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 13485. W organizacjach, w których w wyniku wdrożenia systemu zarządzania jakością uzyskało się pożądane rezultaty, powinno się skupić na takich działaniach, które pozwolą na utrzymywanie tych rezultatów w dłuższej perspektywie, a także osiąganie nowych. W związku z powyższym za cel główny artykułu przyjęto zdefiniowanie tych czynników, które są istotnie skorelowane z poszczególnymi rezultatami, jakie organizacje uzyskują. Organizacje, które chcą osiągać i kontynuować osiąganie wybranych rezultatów, mogą wziąć pod uwagę zaprezentowane czynniki, tak aby wpływać na nie poprzez ukierunkowanie swoich działań, które są powiązane z tymi czynnikami.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2017.01.03
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/numer-tpj-3/193-2017/numer-1-50-2017/488-zarzadzanie-rezultatami-wdrozenia-systemu-zarzadzania-jakoscia-w-przedsiebiorstwach-branzy-wyrobow-medycznych
Języken angielski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?