Managing the Results of Quality Management System Implementation in Medical Devices Companies

Patryk Feliczek

Abstract

The paper presented raises the topic of management of results achieved by the medical devices companies due to implemented and functioning quality management system according to ISO 13485. Organizations where some particular results have been achieved, due to implemented quality management system, should focus on such actions that would allow to keep the results in a longer perspective and achieve new ones. That is why, the main purpose of the article is to define factors, which are significantly correlated with particular results, which have been achieved by the companies. Organizations, which are focused on achieving desired results and keeping them, may take into account presented factors in order to implement such actions that are related with the factors.
Author Patryk Feliczek (WT / KEJ)
Patryk Feliczek,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsZarządzanie rezultatami wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży wyrobów medycznych
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2017
No1 (50)
Pages31-39
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwyrób medyczny, ISO 13485, system zarządzania jakością, rezultaty, czynniki
Keywords in Englishmedical device, ISO 13485, quality management system, results, factors
Abstract in PolishPrezentowany artykuł porusza tematykę zarządzania rezultatami, jakie przedsiębiorstwa branży medycznej osiągają w wyniku wdrożonego i funkcjonującego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 13485. W organizacjach, w których w wyniku wdrożenia systemu zarządzania jakością uzyskało się pożądane rezultaty, powinno się skupić na takich działaniach, które pozwolą na utrzymywanie tych rezultatów w dłuższej perspektywie, a także osiąganie nowych. W związku z powyższym za cel główny artykułu przyjęto zdefiniowanie tych czynników, które są istotnie skorelowane z poszczególnymi rezultatami, jakie organizacje uzyskują. Organizacje, które chcą osiągać i kontynuować osiąganie wybranych rezultatów, mogą wziąć pod uwagę zaprezentowane czynniki, tak aby wpływać na nie poprzez ukierunkowanie swoich działań, które są powiązane z tymi czynnikami.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2017.01.03
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/numer-tpj-3/193-2017/numer-1-50-2017/488-zarzadzanie-rezultatami-wdrozenia-systemu-zarzadzania-jakoscia-w-przedsiebiorstwach-branzy-wyrobow-medycznych
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?