Efekty kalendarzowe polskich rodzinnych spółek giełdowych

Maciej Stradomski , Mateusz Mikutowski

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to identify whether family businesses are different to non-family enterprises in terms of theirs stocks returns on the stock exchange in view of the calendar anomalies occurrence. Design/methodology/approach – Logarithmic and arithmetic, monthly returns on shares of almost 400 companies from the WSE in 2006–2016 were analyzed, then the potential differences between the separated groups were verified by the ANOVA analysis. Findings – The study did not show any significant differences between returns of family and non-family enterprises in the perspective of calendar effects. Originality/value – Family businesses are an important group in the Polish economy, at the same time they have many features that diverse them from other types of enterprises. The analysis is designed to provide to scientific and business communities the information about the potential area of diversity of family businesses, that is, their stocks returns and perceiving of family businesses by investors.
Author Maciej Stradomski (WZ / KIiRK)
Maciej Stradomski,,
- Department of Investment and Capital Markets
, Mateusz Mikutowski (WZ / KIiRK)
Mateusz Mikutowski,,
- Department of Investment and Capital Markets
Other language title versionsCalendar anomalies among polish public family companies
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2018
No4 (94) cz.2
Pages103-112
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzedsiębiorstwa rodzinne, finanse behawioralne, stopy zwrotu, GPW, akcje
Keywords in Englishfamily business, behavioral finance, stocks, returns, WSE
Abstract in PolishCel – Celem artykułu jest zidentyfikowanie, czy przedsiębiorstwa rodzinne obecne na giełdzie charakteryzują się odmienną podatnością cen ich walorów na wpływ efektów kalendarzowych względem cen spółek nierodzinnych. Metodologia badania – Przeanalizowano logarytmiczne i arytmetyczne miesięczne stopy zwrotu z akcji prawie 400 przedsiębiorstw z GPW w latach 2006–2016, następnie, za pomocą analizy wariancji jednoczynnikowej, zweryfikowano potencjalne różnice między wydzielonymi grupami. Wynik – Badanie nie wykazało istotnych różnic między stopami zwrotu przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych w perspektywie efektów kalendarzowych. Oryginalność/wartość – Przedsiębiorstwa rodzinne są istotną grupą w polskiej gospodarce, a jednocześnie mają wiele cech, które odróżniają je od innych przedsiębiorstw. Analiza ma za zadanie dostarczyć środowisku naukowemu i biznesowemu informacji o potencjalnym obszarze odmienności przedsiębiorstw rodzinnych, czyli zachowaniu cen ich walorów oraz postrzegania ich przez inwestorów giełdowych
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.94/2-08
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/934/article/14915/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?