Wartość bieżąca a pierwsze prawo Gossena - studium przypadku

Krzysztof Piasecki

Abstract

Th e main aim of this study was to verify the existence of an economically justifi ed non-additive present value function. Th e study assumed the validity of the principle of the diminishing marginal utility of wealth. Two types of constant risk aversion coeffi cients were considered: the absolute coeffi cient and the relative coeffi cient. As a result, two diff erent models for discounting functions were obtained. Th e formal infl uence of behavioural factors on the discount rate has been demonstrated
Author Krzysztof Piasecki (WZ / KIiN)
Krzysztof Piasecki,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsPresent Value and Gossen's First Law - A Case Study
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No2
Pages169-180
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishwartość bieżąca, awersja do ryzyka, czynnik dyskontujący, addytywność wartości bieżącej
Keywords in Englishpresent value, risk aversion, discount factor, present value additivity.
Abstract in Polish Głównym celem artykułu jest sprawdzenie istnienia ekonomicznie uzasadnionej nieaddytywnej funkcji wartości bieżącej. Badanie to przeprowadzono przy założeniu zachodzenia prawa malejącej marginalnej użyteczności bogactwa. Rozważano dwa przypadki stałego współczynnika awersji do ryzyka. Brano tutaj pod uwagę współczynnik absolutny i współczynnik względny. W wyniku tych badań uzyskano dwa różne modele funkcji dyskontującej. Wykazano formalny wpływ behawioralnych czynników na dyskonto
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/09_piasecki.pdf
Languagepl polski
File
09_piasecki.pdf 200.82 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-10-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?