Kształtowanie indeksowych ubezpieczeń upraw oparte na indywidualizmie w postrzeganiu ryzyka przez gospodarstwa rolne w Polsce

Marietta Janowicz-Lomott , Krzysztof Łyskawa

Abstract

Farms operate in close connection with the climat hazards. It is impossible to mitigate them and farmers' impact on reducing their results is small. At the same time the effects of these threats directly affect the stability of a farm. The traditional crop insurance is not effective or its efficiency is insufficient. The paper proposes the use of index insurance and changing the rules of forming the base of the insurance liability. Traditionally, index insurance is based on weather phenomena. The article suggests a link between the baseline and the actual income of a farm. This allows for the individualization of an approach which is consistent with the guidelines of the European Commission and at the same time it gives the ability to cover losses that are actually not acceptable by a farmer.
Author Marietta Janowicz-Lomott
Marietta Janowicz-Lomott,,
-
, Krzysztof Łyskawa (WE / KU)
Krzysztof Łyskawa,,
- Department of Insurance
Other language title versionsIndividualism in Risk Perception by Farms in Poland and in the Development of Insurance Products
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No371
Pages123-136
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishFarms operate in close connection with the climat hazards. It is impossible to mitigate them and farmers' impact on reducing their results is small. At the same time the effects of these threats directly affect the stability of a farm. The traditional crop insurance is not effective or its efficiency is insufficient. The paper proposes the use of index insurance and changing the rules of forming the base of the insurance liability. Traditionally, index insurance is based on weather phenomena. The article suggests a link between the baseline and the actual income of a farm. This allows for the individualization of an approach which is consistent with the guidelines of the European Commission and at the same time it gives the ability to cover losses that are actually not acceptable by a farmer
Keywords in Englishindex insurance, risk in agriculture, crops insurance
Abstract in PolishGospodarstwa rolne funkcjonują w ścisłym powiązaniu z zagrożeniami pogodowymi, których nie można niwelować lub też wpływ na ograniczenie skutków ich realizacji jest ograniczony. Jednocześnie ich zajście wpływa bezpośrednio na stabilność funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Dotychczasowe ubezpieczenia w tym zakresie nie są skuteczne lub też ich skuteczność jest niewystarczająca. W opracowaniu zaproponowano zastosowanie ubezpieczeń indeksowych i zmianę zasad kształtowania bazy odpowiedzialności w tych ubezpieczeniach. Stosowane na świecie ubezpieczenia indeksowe budują odpowiedzialność ubezpieczyciela na zjawiskach pogodowych. W artykule sugeruje się powiązanie parametrów bazowych z faktycznym dochodem gospodarstwa, a wypłacane ryczałtowe świadczenie ma zapewnić pokrycie kosztów odtworzenia stanu majątkowego gospodarstwa. Pozwala to na indywidualizację podejścia zgodną z wytycznymi KE i jednocześnie daje możliwość pokrycia strat, które są faktycznie nieakceptowalne dla danego rolnika.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.371.11
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 7.0, 15-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 15-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-16)
Additional fields
Tytuł numeruInwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?