Otwartość strategiczna przedsiębiorstw a systemy IT wspomagające zarządzanie

Adam Weinert

Abstract

The paper is devoted to contemporary challenges in the field of strategic management, in particular, to critical approach to the achieving of competitive advantage based on key resources. It embraces the issue of strategic openness of enterprises, which has been attracting increasingly more interest of researchers, in particular in foreign literature. The concept of the Open Strategy (OS) has been developed with the largest and modern corporations in mind, which is why it has already loudly resonated in business practice. The implementation of the assumptions of the OS concept forces out multilateral use of IT systems and tools implemented within them that build up social engagement by fostering the relationships of not only owners and managers but also other stakeholder relations. The goal of the paper is to discuss the assumptions of the Open Strategy concept, review IT systems that can provide support in its implementation, and identify how individual tools can help in developing strategic openness also in Polish enterprises.
Author Adam Weinert (WZ / KZS)
Adam Weinert,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsStrategic Openness of Enterprises and IT Management Support Systems
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (0 pkt)
Issue year2019
No175
Pages213-228
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishotwartość strategiczna, otwarta strategia, systemy IT i narzędzia, wspomaganie strategii, strategizowanie
Keywords in Englishstrategic openness, open strategy, IT systems and tools, strategy support, strategizing
Abstract in PolishArtykuł jest poświęcony problematyce współczesnych wyzwań w obszarze zarządzania strategicznego, a w szczególności krytycznemu podejściu do osiągania przewagi konkurencyjnej na podstawie kluczowych zasobów. Wpisuje się w nią zagadnienie otwartości strategicznej przedsiębiorstw, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem badaczy, zwłaszcza w literaturze zagranicznej. Związana z nim koncepcja Open Strategy (OS) (otwarta strategia) została opracowana z myślą o największych i nowoczesnych korporacjach, co pozwoliło uzyskać jej już spory rozgłos w praktyce gospodarczej. Realizacja założeń koncepcji OS wymusza wszechstronne wykorzystywanie systemów IT i zaimplementowanych w nich narzędzi informatycznych, budujących zaangażowanie społeczne, wzmacniając relacje nie tylko właścicieli i zarządzających, lecz także innych interesariuszy. Celem artykułu jest omówienie założeń koncepcji otwartej strategii, przegląd systemów IT mogących wspomagać jej realizację oraz wskazanie możliwości poszczególnych narzędzi do rozwoju otwartości strategicznej, również w polskich przedsiębiorstwach.
URL https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/958
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 16-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?