Information asymmetry, liquidity and the dynamic volume-return relation in panel data analysis

Paweł Kliber , Przemysław Garsztka

Abstract

In the paper we investigate the dynamic relation between returns and volume of individual stocks traded on the Warsaw Stock Exchange. Theoretical models suggest that this relation reveals the information asymmetry in the market and the role of private information. Unlike other works, we use dynamic regression to obtain the coefficients for 52 stocks, assuming that coefficients for individual stock can vary from month to month. Then we use panel regression with random effects to test the relationsh ip between coefficient of information asymmetry and liquidity. We find an evidence supporting the compliance of measure of information asymmetry, especially for medium and small capitalization companies.
Author Paweł Kliber (WIiGE / KE)
Paweł Kliber,,
- Department of Econometrics
, Przemysław Garsztka (WIiGE / KE)
Przemysław Garsztka,,
- Department of Econometrics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No519
Pages122-134
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishasymetria informacyjna, płynność, akcje, regresja panelowa
Keywords in Englishinformation asymmetry, liquidity , stocks, panel regression
Abstract in PolishW artykule zbadano dynamiczną zależność pomiędzy zwrotami i wolumenem poszczególnych akcji z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Modele teoretyczne sugerują, że relacja ta ujawnia asymetrię informacji na rynku i rolę informacji prywatnej. W przeciwieństwie do innych prac, w artykule użyto regresji dynamicznej do uzyskania współczynników dla 52 akcji, przy założeniu, że współczynniki dla poszczególnych z nich mogą się zmieniać z miesiąca na miesiąc. Zastosowano regresję panelową z efektami losowymi w celu przetestowania zależności między współczynnikiem asymetrii informacji a płynnością. Wyniki badań potwierdzają zgodność miary asymetrii informacji, szczególnie w przypadku spółek o średniej i małej kapitalizacji
DOIDOI:10.15611/pn.2018.519.10
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/46252/Kliber_Information_Asymetry_Liquidity_And_The_Dynamic_2018.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruWrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?