Instrumenty wsparcia e-mobilności: doświadczenia innych krajów i rekomendacja dla Polski

Hubert Igliński

Abstract

This chapter presents a brief history of the development of electric cars and the barriers to the development of electromobility, mainly in the field of electric cars. However, the dominant part of the presented reflections is the identification of incentives supporting the development of electromobility in selected countries (including Denmark, the Netherlands, Norway and China) and their analysis. The chapter summarizes the recommendations of the most effective tools and incentives to enlarge the level of road transport’s electrification and at the same time meet the requirements of a low carbon economy.
Autor Hubert Igliński (WGM / KLM)
Hubert Igliński
- Katedra Logistyki Międzynarodowej
Paginacja220-243
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.15
Książka Gajewski Jerzy, Paprocki Wojciech, Pieriegud Jana (red.): E-mobilność : wizje i scenariusze rozwoju , 2017, Centrum Myśli Strategicznych, ISBN 978-83-945091-2-5, 260 s.
Słowa kluczowe w języku polskimelektromobilność, instrumenty wsparcia elektromobilności, pojazdy elektryczne, koszty zewnętrzne transportu
Streszczenie w języku polskimW rozdziale przedstawiono historię rozwoju samochodów elektrycznych oraz bariery ograniczające rozwój elektromobilności, głównie w obszarze upowszechnienia elektrycznych samochodów osobowych. Dominującą część zaprezentowanych rozważań stanowi jednak identyfikacja instrumentów wsparcia rozwoju elektromobilności stosowanych w wybranych krajach (m.in. Danii, Holandii, Norwegii oraz Chinach) i ich analiza. Całości rozdziału dopełniają rekomendacje najbardziej skutecznych i efektywnych działań mających na celu zwiększenie stopnia zelektryfikowania transportu drogowego i zgodnych z wymogami gospodarki niskoemisyjnej
URL http://www.efcongress.com/sites/default/files/e-mobilnosc.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 09-04-2020, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?