Instrumenty wsparcia e-mobilności: doświadczenia innych krajów i rekomendacja dla Polski

Hubert Igliński

Abstract

This chapter presents a brief history of the development of electric cars and the barriers to the development of electromobility, mainly in the field of electric cars. However, the dominant part of the presented reflections is the identification of incentives supporting the development of electromobility in selected countries (including Denmark, the Netherlands, Norway and China) and their analysis. The chapter summarizes the recommendations of the most effective tools and incentives to enlarge the level of road transport’s electrification and at the same time meet the requirements of a low carbon economy.
Author Hubert Igliński (WGM / KLM)
Hubert Igliński,,
- Department of International Logistics
Pages220-243
Publication size in sheets1.15
Book Gajewski Jerzy, Paprocki Wojciech, Pieriegud Jana (eds.): E-mobilność : wizje i scenariusze rozwoju , 2017, Centrum Myśli Strategicznych, ISBN 978-83-945091-2-5, 260 p.
Keywords in Polishelektromobilność, instrumenty wsparcia elektromobilności, pojazdy elektryczne, koszty zewnętrzne transportu
Abstract in PolishW rozdziale przedstawiono historię rozwoju samochodów elektrycznych oraz bariery ograniczające rozwój elektromobilności, głównie w obszarze upowszechnienia elektrycznych samochodów osobowych. Dominującą część zaprezentowanych rozważań stanowi jednak identyfikacja instrumentów wsparcia rozwoju elektromobilności stosowanych w wybranych krajach (m.in. Danii, Holandii, Norwegii oraz Chinach) i ich analiza. Całości rozdziału dopełniają rekomendacje najbardziej skutecznych i efektywnych działań mających na celu zwiększenie stopnia zelektryfikowania transportu drogowego i zgodnych z wymogami gospodarki niskoemisyjnej
URL http://www.efcongress.com/sites/default/files/e-mobilnosc.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 09-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?