Market Fundamental Efficiency: Do Prices Really Track Fundamental Value?

Maciej Ciołek

Abstract

This paper provides an evidence supporting the hypothesis that under certain assumptions capital market prices track securities fundamental values. Examining market fundamental efficiency using ex ante and ex post analysis of S&P 500 quotations from 1960- -2013, it was documented that since 1974 prices follow two series of fundamental values obtained with actual data. Research provides an evidence that under certain assumptions investors correctly predict future values of dividends and expected rates of return. Moreover, unlike fundamental value which may be considered theoretically a very useful tool, as long as certain assumptions are made, fundamental value determined on the basis of historical data has, from investors' point of view, no tangible economic value at all.
Author Maciej Ciołek (WZ / KR)
Maciej Ciołek,,
- Department of Accounting
Other language title versionsEfektywność fundamentalna rynku: czy ceny naprawdę podążają za wartością fundamentalną?
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No428
Pages38-54
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishrynek, efektwyność informacyjna, wartości fundamentalne
Keywords in Englishmarket, efficiency, fundamental value, stock valuation
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki badań potwierdzające hipotezę, że przy pewnych założeniach ceny na rynku kapitałowym naśladują wartości fundamentale uzyskiwane za pomocą prostych modeli kalkulacyjnych. Badanie przeprowadzono, używając analizy ex ante i ex post notowań indeksu S&P 500 z 1960-2013. Uzyskane rezultaty wskazały, że od 1974 indeks dość dobrze naśladuje dwie serie wartości fudamentalnych ustalonych na podstawie rzeczywistych danych. Pokazano również, że przy pewnych założeniach inwestorzy prawidłowo przewidywują przyszłe wartości dywidend i oczekiwane stopy zwrotu. Co więcej, w przeciwieństwie do wartości fundamentalnej, która jest pojęciem abstrakcyjnym, wartości fundamentalne badanego indeksu ustalone na podstawie danych historycznych, mają z punktu widzenia inwestorów niewielką wartość poznawczą.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.428.03
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34089&from=publication
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruWrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?