Wykorzystanie mediów społecznościowych w procesie rekrutacji pracowników i ich wpływ na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy

Monika Kampioni-Zawadka

Abstract

The article discusses the growing role of human capital in the development of a modern organization and its significance for achieving a competitive advantage. It points to the difficulty of finding valuable employees in the market, which modern enterprises must deal with by adjusting the recruitment policies to the changing preferences of the applicants. The author presents the concept of building the image of an attractive employer in relation to current and prospective employees and the conditions for the success of such activities. The issue of the employee value proposition index is mentioned as an essential element of employer branding. With the rise in the popularity of the Internet and new communication channels such as social media, the article shows that these are the methods used by companies to look for new employees as well as by candidates to look for information about potential employers. Based on the reports and results of studies on employers and candidates, the author tries to emphasize the growing role of social media in talent acquisition. Furthermore, the article contains the author's own research into the methods of recruiting new employees and employer branding in companies from the Wielkopolska province.
Author Monika Kampioni-Zawadka (WZ / KZAZP)
Monika Kampioni-Zawadka,,
- KZAZP
Other language title versionsUsing Social Media in Recruitment and their Impact on Building the Image of a Good Employer
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No9
Pages61-80
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishsocial media, social recruiting, media społecznościowe, rekrutacja online, wizerunek atrakcyjnego pracodawcy, marka pracodawcy, employer branding, EVP
Keywords in Englishsocial media, social recruiting, online recruiting, the image of an attractive employer, employer brand, employer branding, Employee Value Proposition
Abstract in PolishW artykule omówiono rosnącą rolę kapitału ludzkiego w rozwoju współczesnej organizacji i jego znaczenie w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Wskazano na trudności w znalezieniu wartościowych pracowników na rynku, z czym muszą się mierzyć współczesne przedsiębiorstwa, dostosowując politykę rekrutacyjną do zmieniających się preferencji odbiorców tych działań. Przedstawiono koncepcję budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy w stosunku do aktualnych oraz potencjalnych pracowników i warunki powodzenia tego typu działań. Poruszono problematykę wskaźnika atrakcyjności pracodawcy EVP jako istotnego elementu tworzenia marki pracodawcy. W związku z popularnością medium elektronicznego, którym jest Internet, oraz nowych kanałów komunikacji, tj. mediów społecznościowych, wykazano, że przedsiębiorstwa tą właśnie drogą poszukują nowych pracowników, a kandydaci - informacji o potencjalnych pracodawcach. Opierając się na raportach z wyników badań pracodawców i kandydatów, próbowano podkreślić zwiększającą się rolę mediów społecznościowych w procesie pozyskiwania talentów. Ponadto artykuł zawiera opis badań własnych autorki prowadzonych wśród pracowników i dotyczących sposobów rekrutacji kandydatów oraz budowania marki pracodawcy w wielkopolskich przedsiębiorstwach.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/04_kampioni-zawadka.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_04_kampioni-zawadka.pdf 208.3 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?