Kapitały pieniężne a rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar

Abstract

The Warsaw Stock Exchange development is considered a lot of treads., i.e. from technical-organizational hand, but first of all from point of view stock exchange indicators changes. The touchstones of capitalization and turnover are classed as most fundamental. The article draw research attention to the necessary conditions of appreciation liquidity stock exchange market. The most important issue was defined connections between stock exchange liquidity and the public savings, with is marked by subjective allocation.
Author Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar (WE / KTPiPP)
Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsMoney capitals and Warsaw Stock Exchange development
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2017
No4
Pages 23-35
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkapitały pieniężne, płynność giełdy, oszczędności, wskaźniki rozwoju giełdy, subiektywizm decyzji alokacyjnych
Keywords in Englishcash capitalization, stock exchange liquidity, savings, exchange rate indicators, subjectivism of allocation decisions
Abstract in PolishRozwój GPW w Warszawie rozpatrywany jest wielowątkowo, tj. od strony techniczno-organizacyjnej, ale przede wszystkim z punktu widzenia zmian wskaźników giełdowych. Do najistotniejszych z nich zaliczane są mierniki kapitalizacji i obrotu. Artykuł koncentruje uwagę badawczą na warunkach koniecznych aprecjacji płynności giełdowego rynku akcji. Starano się w nim określić związki przyczynowo-skutkowe między płynnością giełdy a oszczędnościami publiczności, która charakteryzuje się subiektywizmem alokacyjnym
URL https://wzr.ug.edu.pl/.zif/2017_40.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?