Puste kalorie a rachunkowość, czyli o kosztach niewykorzystanych zasobów

Marek Masztalerz

Abstract

The purpose of this paper is to analyse the cost of unused capacity as an accounting category in the semiotic perspective, i.e. in the semantic, syntactic and pragmatic aspects. The descriptive and comparative methods were used. In the semantic aspect, the elements of “signs” that describe the cost of unused capacity are analysed, i.e. both the signifiers and the signified. Eight different terms were identified and discussed. In the syntactic aspect, problems of recognition, allocation and presentation of the cost of unused capacity, and their impact on the assessment of profitability were discussed. In the pragmatic aspect attention was been paid to the potential difficulties of understanding and interpreting the cost of unused capacity.
Autor Marek Masztalerz (WZ / KR)
Marek Masztalerz
- Katedra Rachunkowości
Inne wersje tytułuEmpty calories vs. accounting, or on the cost of unused capacity
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr480
Paginacja89-97
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskim rachunek kosztów, koszty niewykorzystanych zasobów
Słowa kluczowe w języku angielskimcost accountig, costs of unused capacity
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest analiza kosztów niewykorzystanych zasobów jako kategorii rachunkowej w perspektywie semiotycznej, tj. w aspekcie semantycznym, syntaktycznym i pragmatycznym. Dla realizacji celu przyjęto metody analizy opisowej i porównawczej. W aspekcie semantycznym przeanalizowano elementy „znaków” określających koszty niewykorzystanych zasobów, tj. zarówno element znaczący (signifiant), czyli terminy desygnujące koszty niewykorzystanych zasobów, jak i element znaczony (signifié), czyli to, co się pod tymi pojęciami kryje. Zidentyfikowano i omówiono osiem terminów używanych dla określenia tych kosztów. W aspekcie syntaktycznym określono problemy związane z ujmowaniem, rozliczaniem i prezentacją kosztów niewykorzystanych zasobów oraz ich wpływem na ocenę rentowności. W aspekcie pragmatycznym zwrócono uwagę na potencjalne trudności z rozumieniem i interpretacją kosztów niewykorzystanych zasobów.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.480.08
URL www.dbc.wroc.pl/publication/42586
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 15-11-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-10-24)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruRachunek kosztów. Rachunkowość zarządca. Controlling
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?