Marketing zrównoważony w kontekście CSR

Anna Maryniak

Abstract

The paper includes the overview of numerous studies concerning sustainable marketing, suggesting how important and more and more frequently discussed issue it is, and thus, how many problems are to be solved whit relation to it. We attempted to prove that pursuing CSR policy with the use of marketing tools is not contradictory to the idea of Responsible Business, but compliant with it. In order to indicate the relationships of marketing in creating social responsible actions, the three areas of sustainable marketing as well as CSR areas important from the viewpoint of the chosen group of stakeholders were distinguished. In the research, the overview of Polish and foreign literature as well as structured survey was used.
Author Anna Maryniak (WZ / KLiT)
Anna Maryniak,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsSustainable Marketing in Reference to CSR
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No8 [CD]
Pages121-127
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishMarketing zrównoważony, CSR
Abstract in PolishW artykule dokonano przeglądu licznych opracowań dotyczących marketingu zrównoważonego, sugerując, jak ważki i coraz częściej podejmowany jest to temat, jak wiele problemów w związku z tym jest do rozwiązania. W trakcie rozważań starano się udowodnić, iż prowadzenie polityki CSR z wykorzystaniem narzędzi marketingowych nie jest sprzeczne z ideą odpowiedzialnego biznesu, lecz wręcz jest z nią kompatybilne. Celem wskazania związków marketingu w kreowaniu działań społecznie odpowiedzialnych wyodrębniono trzy moduły marketingu zrównoważonego oraz obszary CSR istotne z punktu widzenia wybranej grupy interesariuszy. Jako metodę badawczą zastosowano przegląd literatury polskiej i światowej oraz ustrukturalizowane badania ankietowe.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-06-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?