Czynniki determinujące zachowania zakupowe młodych Polaków w kontekście wybranych działań marketingowych sieci handlowych

Urszula Garczarek-Bąk

Abstract

The article presents the purchasing preferences of Poles which are determined by the consumption trends. The particular attention was devoted to young customers who currently have increasing purchasing and decision-making powers. The paper presents selected marketing strategies of distribution networks in Poland for two representatives of the following categories: hypermarkets, supermarkets and discount stores. In addition, the author notices the need for evaluation of actions referring to the widely understood marketing communication with clients. Profiles of distribution networks on the social networking site Facebook, evaluation of images and functionality of websites and advertising newsletters content were analyzed. During the analysis of promotional actions of distribution networks, the emphasis was placed on private label products
Author Urszula Garczarek-Bąk (WZ / KHiM)
Urszula Garczarek-Bąk,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsDeterminants of young costumers’ purchase behaviors in the context of chosen marketing strategies of distribution networks
Journal seriesRynek Społeczeństwo Kultura, ISSN 2300-5491, e-ISSN 2449-948X, (B 6 pkt)
Issue year2015
No3 (15)
Pages51-63
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish zachowania nabywców, działania marketingowe, sieci handlowe
Keywords in Englishbuyers behavior, marketing activities, retailer
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano preferencje zakupowe Polaków wynikające z trendów konsumpcyjnych, próbując, w miarę możliwości, odnieść się do grupy młodych nabywców, która charakteryzuje się obecnie coraz większą siłą nabywczą i decyzyjną. W artykule ukazane zostały wybrane strategie marketingowe sieci handlowych w Polsce dla dwóch przedstawicieli z kategorii: hipermarketów, supermarketów i dyskontów. Dostrzeżono także potrzebę oceny działań odnoszących się do szeroko pojętej komunikacji marketingowej z klientem. Analizie poddane zostały profile sieci handlowych na portalu społecznościowym Facebook, ocena wizerunku oraz funkcjonalności stron internetowych, a także oferta gazetek promocyjnych. Analizując działania promocyjne sieci handlowych położono nacisk na ukazanie oferty produktów marek własnych sieci handlowych
URL http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk3-2015-garczarek-b%c4%85k.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-01-19)
Additional fields
Tytuł numeruCSR i rozwój zrównoważony
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?