Wpływ czynników finansowych i pozafinansowych na wartość marki klubów piłkarskich - model ekonometryczny

Dawid Garstecki

Abstract

Nowadays football clubs are well prospering businesses, they generate high revenues, as well as enormous operating expenses and their brands are widely recognizable. Many factors influence football club's brand value, which can be divided into two groups - financial and nonfinancial. The aim of this article is to build and test econometrical model explaining the brand value (BVt) reliance on four financial measures - revenues from commercial activities (X1), wages (X2), Facebook followers (X3) and Tweeter followers (X4). Conclusion derived from the regression method analysis is that revenues and Facebook followers are positively correlated with brand value, Tweeter followers are less correlated but statistically acceptable, but wages are less correlated with brand value and statistically this independent variable is insignificant
Author Dawid Garstecki (WZ / KR)
Dawid Garstecki,,
- Department of Accounting
Other language title versionsFinancial and Nonfinancial Factors Influencing Football Club's Brand Value - Econometrical Model
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No503
Pages143-155
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishmarka, wartość marki, social media, model ekonometryczny
Keywords in Englishbrand, brand value, social media, econometrical model
Abstract in PolishKluby piłkarskie to współcześnie dobrze prosperujące podmioty, które przyciągają kibiców, sponsorów oraz stacje telewizyjne. Osiągają znaczne przychody, ponoszą niebotyczne koszty utrzymania zespołu, a ich marki są powszechnie rozpoznawalne. Na wartość marki wpływ ma wiele czynników, które można podzielić na finansowe i pozafinansowe. Celem niniejszego artykułu jest budowa modelu ekonometrycznego określającego zależność wartości marki (BVt) klubów piłkarskich od czterech zmiennych niezależnych - przychodów z działalności komercyjnej (X1), wynagrodzeń zespołu (X2), liczby obserwujących w social media - na portalu Facebook (X3) i Tweeter (X4). Współczynniki modelu wyznaczono metodą najmniejszych kwadratów za pomocą liniowej funkcji regresji, dokonano oceny dopasowania całego modelu i jego istotności oraz istotności zmiennych objaśniających. Przeprowadzone badanie pozwoliło zweryfikować postawione w pracy hipotezy o pozytywnej zależności wartości marki klubów piłkarskich od przychodów z działalności komercyjnej oraz obserwatorów na Facebooku i częściowo od liczby obserwujących na Tweeterze. Zmienna określająca wynagrodzenia zespołu okazała się statystycznie nieistotna, przez co hipoteza o dodatniej zależności wartości marki od liczby obserwujących klub na Tweeterze została odrzucona
DOIDOI:10.15611/pn.2018.503.13
URL www.dbc.wroc.pl/publication/48306
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruWspółczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?