Effect of amphoteric surfactants on surface and Antimicrobial Properties of liquid soap

Daria Wieczorek , Dobrawa Kwaśniewska , Katarzyna Staszak , Adam Dobrowolski

Abstract

Cosmetic market include usually five main business segments: skincare, haircare, color (make-up), fragrances and toiletries. However it can also be divided into skincare, haircare, make-up, perfumes, toiletries & deodorants and oral cosmetics. Over the past few years, the structure and size of revenue have changed. In 2015 the Europe incomes of cosmetics reached 80,973 million USD, while Polish market revenue reached in the same year 3,739 million USD. One of the most important and extensively investigated segment of skincare market is soaps and liquid soaps. Soap is considered to be the oldest cosmetic product and also nowadays pays and important role in daily life. For generations hands cleanliness has been considered as a measure of personal hygiene. Therefore the very important element in the daily life is to maintain proper hygiene of the skin all over body, especially hands. That's why basic purpose of the soap is to remove the dirt, however modern personal care products should also have different properties. One of the modification of soaps involves addition of ingredients exhibiting properties e.g. nourishing or antimicrobial. The main aim of this work was to determine the surface and antibacterial activity of developed model liquid soaps and assessment of the impact of amphoteric surfactant (sulfobetaine) on these properties. Results obtained showed that addition of sulfobetaine type surfactant effect the surface and antimicrobial properties.
Author Daria Wieczorek (WT / KTiAI)
Daria Wieczorek,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Dobrawa Kwaśniewska (WT / KTiAI)
Dobrawa Kwaśniewska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Katarzyna Staszak - Politechnika Poznańska (PP), MNiSW [80]
Katarzyna Staszak,,
-
, Adam Dobrowolski - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, MNiSW [80]
Adam Dobrowolski,,
-
Pages138-150
Publication size in sheets0.6
Book Gwiazdowska Daniela, Marchwińska Katarzyna (eds.): Current trends in commodity science : cosmetic products development , 2017, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISBN 978-83-943304-8-4, 250 p.
Keywords in Polishmydło w płynie, sulfobetaina, właściwości przeciwdrobnoustrojowe, właściwości powierzchniowe
Keywords in Englishliquid soap, sulfobetaine, antimicrobial properties, surface properties
Abstract in PolishRynek produktów kosmetycznych skład się z pięciu głównych segmentów: preparatów do pielęgnacji skóry, włosów, makijażu, preparaty zapachowe oraz produkty toaletowe. Jednakże można go tez podzielić na: preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, makijażu, perfumy, produkty toaletowe i dezodoranty oraz kosmetyki do higieny jamy ustnej. Od kilu lat dochód tej branży się zmieniał. W roku 2015 przychód z handlu produktami kosmetycznymi osiągnął wartość 80,973 miliony USD, podczas gdy wysokość dochodu rynku polskiego kształtowała się na poziomie 3,739 miliony USD. Jednymi z najważniejszych i szeroko zbadanymi produktami rynku kosmetycznego są mydła i mydła w płynie. Mydło uznawane jest za najstarszy produkt kosmetyczny mimo tego również obecnie odgrywa ważną rolę w życiu codziennym. Od pokoleń uważa się że czystość dłoni jest jednym z wyznaczników higieny osobistej. Dlatego też bardzo ważnym elementem życia codziennego jest utrzymanie właściwej higieny skóry ciała a w szczególności dłoni. Podstawowym celem mydła jest usunięcie brudu, ale nowoczesne produkty do pielęgnacji ciała powinny mieć również inne właściwości. Jedna z modyfikacji mydeł zakłada dodawanie składników wykazujących właściwości np. odżywczy lub przeciwbakteryjne. Celem niniejszej pracy było określenie właściwości powierzchniowych oraz przeciwbakteryjnych modelowych mydeł w płynie a także określenie wpływu surfaktantu amfoterycznego (sulfobetainy) na te właściwości. Uzyskane wyniki wykazały, że dodanie surfaktantu o budowie sulfobetainy wpływa na właściwości powierzchniowe i przeciwbakteryjne
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 19-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?