The Impact of Emotions on Weighting Hedonic and Utilitarian Product Attributes

Piotr Gaczek

Abstract

The purpose of this paper was to investigate how different affective states (positive vs. negative) influence weighting hedonic and utilitarian product attributes. The proposed hypotheses indicated that attributes consistent in valence with decision- makers affective state and product category should gain more weights than inconsistent features. Two experiments were carried out to test those predictions. The findings from the study suggest that the role of affective state on the perceived importance of product attribute is limited. Individuals who participated in Experiment 1 perceived hedonic attributes as more important than utilitarian ones when they experienced positive affect. On the other hand, Experiment 2 showed that participants in negative-affect group weighted consistent features more than inconsistent.
Author Piotr Gaczek (WZ / KSM)
Piotr Gaczek,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsWpływ emocji na ważenie hedonistycznych i utylitarnych atrybutów produktów
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No4 (375), tom II
Pages272-282
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishBadania konsumenckie, Psychologia konsumenta, Decyzje konsumenckie, Podejmowanie decyzji
Keywords in EnglishConsumer research, Consumer psychology, Consumer decision, Decision making
Abstract in PolishCelem artykułu było zbadanie, jak różne stany afektywne (pozytywne kontra negatywne) wpływają na ważenie hedonistycznych i utylitarnych atrybutów produktów. Zaproponowane hipotezy wskazywały, że atrybuty zgodne pod względem wartości z afektywnym stanem decydentów i kategorią produktu powinny mieć większe wagi niż cechy niezgodne. Do przetestowania przewidywań przeprowadzono dwa eksperymenty. Wyniki badania sugerują, że rola stanu afektywnego w kwestii postrzegania ważności atrybutu produktu jest ograniczona. Osoby uczestniczące w eksperymencie 1. postrzegały atrybuty hedonistyczne jako ważniejsze niż utylitarne, kiedy doświadczały pozytywnej emocji. Z drugiej strony, eksperyment 2. pokazał, że uczestnicy z grupie o afektach negatywnych ważyli cechy zgodne jako wyższe niż niezgodne.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-ebf1a474-c2c9-4b03-83a0-c2e7a66e0c01/c/IBRKK-handel_wew_4-t.2-2018-272-282.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?