Średnia rynkowa stopa zwrotu indeksu wig jako narzędzie w modelu CAPM do predykcji zmian cen akcji notowanych na rynku regulowanym w latach 2009-2013

Marcin Flotyński

Abstract

In the article the CAPM model has been presented as well as the issue of utilizing the appropriate market rate of return. The empirical study based on the data from the Warsaw Stock Exchange has been conducted. The time scope embraces years 2009-2013 after the global financial crisis. Calculations have been carried out of 60 the biggest and most liquid public shares. Their rates of return were utilized to verify the usefulness of long-term average rate of return of market portfolio as a parameter of one-factor CAPM for forecasting rates of return of stocks.
Author Marcin Flotyński (WE / KTPiPP)
Marcin Flotyński,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsThe Average Market Rate of Return of WIG As A Tool in Capm Model for the Prediction of Price Changes of Stocks Listed on the Regulated Market in 2009-2013
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2015
No40/1
Pages153-169
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishmodel CAPM, teoria portfela, premia za ryzyko, współczynnik beta, stopa zwrotu wolna od ryzyka
Keywords in Englishmodel CAPM, portfolio theory, risk premium, beta coefficient, risk-free rate of return
Abstract in PolishW artykule przedstawiono problem zastosowania odpowiedniej rynkowej stopy zwrotu w modelu CAPM. Wykonano badanie empiryczne na podstawie danych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakres czasowy obejmuje lata 2009-2013 po globalnym kryzysie finansowym. Przeprowadzono obliczenia dla 60 największych i najbardziej płynnych spółek publicznych wchodzących w skład indeksu WIG20 i mWIG40. Uzyskane stopy zwrotu akcji posłużyły do weryfikacji przydatności użycia wieloletniej średniej stopy zwrotu WIG jako parametru modelu CAPM do oszacowania premii za ryzyko i prognozowania przyszłych stóp zwrotu akcji.
DOIDOI:10.18276/sip.2015.40/1-12
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruProblemy współczesnej ekonomii
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?