Przyszłościowe kierunki rozwoju metodologii badań marketingowych - dylematy i wyzwania badawcze

Piotr Tarka

Abstract

In article the author, having based on literature review and own experience, undertakes the attempt to synthesise the future directions of the development in marketing research methodology. In the first part one drews the attention to the increasing number of environmental stimuli, a variety of data and information appearing in the external environment of companies and stresses the importance of completely new methods of research and analysis. Then, work refers to the causes of the dynamic development of the marketing research methodology in the light of changes and new relationships appearing in the market system and the phenomena such as information society and big data. Further considerations were carried out in relation to the key areas responsible for the development of marketing research methodology. In particular, attention was paid to issues related to: 1) the internationalization of marketing research, 2) the growing importance of qualitative research, supported by the development of modern computer technology, 3) development of marketing research in terms of electronic media (Internet), and 4) the development of quantitative research in the context of exploratory approach for data processing.
Author Piotr Tarka (WZ / KBRiU)
Piotr Tarka,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsFuture Trends of the Marketing Research Methodology Development - Dilemmas and Challenges
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2016
No6
Pages13-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRozwój, Metodologia badań, Badania marketingowe, Big Data
Keywords in EnglishDevelopment, Research methodology, Marketing research, Big Data
Abstract in PolishW niniejszym artykule autor dokonuje przeglądu literatury i na podstawie własnych spostrzeżeń podejmuje próbę syntetycznego ujęcia przyszłościowych kierunków rozwoju metodologii badań marketingowych. W pierwszej części pracy zwrócono uwagę na rosnącą liczbę bodźców środowiskowych, różnorodność danych i informacji występujących w otoczeniu zewnętrznym firm oraz podkreślono znaczenie nowych metod badawczo-analitycznych. Ponadto nawiązano do przyczyn dynamicznego rozwoju metodologii badań marketingowych w świetle zmian i nowych relacji występujących w systemie rynku oraz zjawisk typu społeczeństwo informacyjne i big data. Dalsze rozważania przeprowadzono w odniesieniu do obszarów determinujących rozwój metodologii badań marketingowych. W sposób szczególny zwrócono uwagę na dylematy i wyzwania badawcze związane z: 1) internacjonalizacją badań marketingowych, 2) wzrostem znaczenia badań jakościowych, wspomaganych rozwojem nowoczesnej technologii komputerowej, 3) rozwojem badań marketingowych w ujęciu mediów elektronicznych (Internetu) oraz 4) rozwojem marketingowych badań ilościowych w kontekście eksploracyjnego podejścia do przetwarzania danych.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?