Determinanty wyboru diety roślinnej przez konsumentów

Klaudia Młoda-Brylewska , Oliwia Młoda

Abstract

Vegetarian diets have become popular in recent years. On the one hand, the conscious and varied exclusion of meat dishes from the diet may be used as a prophylaxis of current civilization diseases. However, in the case of a poorly balanced diet, you can lead to serious deficiencies and, consequently, to disorders of the body's functioning. The purpose of the work was to show the reasons for going on a vegetarian diet, and among people eating meat, the assessment of the state of knowledge on the vegetarian diet. In this work, the questionnaire analysis was carried out and basic conclusions about the determinants of choosing this diet were presented. Vegetarianism is the most acceptable diet in the younger age group. In turn, opinions about the benefits of switching to a vegetarian diet are divided, depending on the quality of the diet.
Author Klaudia Młoda-Brylewska (WT / KPPJ)
Klaudia Młoda-Brylewska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Oliwia Młoda
Oliwia Młoda,,
-
Other language title versionsDeterminants of the choice of plant diet by consumers
Pages113-121
Publication size in sheets0.5
Book Wysoczański Tobiasz (eds.): Nauka, badania i doniesienia naukowe 2019 : Nauki humanistyczne i społeczne. Część 2, 2019, Idea Knowledge Future , ISBN 978839538827, 272 p.
Keywords in Polishwegetarianizm, laktoowowegetarinizm, dieta wegetariańska, żywienie człowieka
Keywords in Englishvegetarianism, lacto-ovo-vegetarianism, vegetarian diet, human nutrition
Abstract in Polish W ostatnich latach diety wegetariańskie zyskały na popularności. Z jednej strony świadome i zróżnicowane wyłączenie z diety potraw mięsnych, może być stosowane, jako profilaktyka obecnie występujących chorób cywilizacyjnych. Natomiast w przypadku źle zbilansowanej diety można doprowadzić do poważnych niedoborów, a w konsekwencji do zaburzeń funkcjonowania organizmu. Celem pracy było wykazanie powodów przejścia na dietę wegetariańską, a wśród osób spożywających mięso ocena stanu wiedzy na temat diety wegetariańskiej. W niniejszej pracy przeprowadzono analizę badania ankietowego i przedstawiono podstawowe wnioski na temat determinantów wyboru tej diety. Z badania wynika, że wegetarianizm jest najbardziej akceptowalną dietą w młodszej grupie wiekowej. Natomiast zdania na temat korzyści wynikających z przejścia na dietę wegetariańską są podzielone, w zależności, od jakości stosowanej diety.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 27-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?