Pojęcie szkody i odpowiedzialności prawnej jako podstawa kształtowania produktu ubezpieczenia środowiskowego

Malwina Lemkowska

Abstract

The provisions of the Civil Code and environmental law on liability for harm to the environment determine a range of insurance cover and, therefore, are sufficient basis for the creation of liability insurance products (third party insurance). However, it is not enough for other types of environmental insurance. The factors of freedom to contract and insurance law barriers also need to be considered when creating further insurance products (first party insurance). The scope of these products and their attributes are nowadays difficult to predict, because of still changing legal and economic factors, that determine demand and supply on the insurance market.
Author Malwina Lemkowska (WE / KU)
Malwina Lemkowska,,
- Department of Insurance
Other language title versionsLegal Terms of Damage and Liability as the Basis for the Creation of Environmental Insurance Products
Journal seriesPrzegląd Prawa Ochrony Środowiska, ISSN 2080-9506, (B 6 pkt)
Issue year2016
No2
Pages55-78
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishszkoda środowiskowa; odpowiedzialność środowiskowa; ubezpieczenia środowiskowe
Keywords in Englishenvironmental damage; environmental liability; environmental insurance
Abstract in PolishPojęcie szkody i odpowiedzialności prawnej w obszarze oddziaływania na elementy środowiska naturalnego determinują zakres możliwej kompensacji realizowanej poprzez produkty ubezpieczeniowe. Ustawowy wykaz grup ubezpieczeń, a także gospodarcza natura kontraktu ubezpieczenia, która warunkuje ubezpieczalność ryzyka stanowią podstawę zawężenia możliwej kompensacji poprzez system ubezpieczeń własnych (first party). Granice odpowiedzialności prawnej za popełnione czyny są z kolei podstawą ograniczenia zakresu akcesoryjnej odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniach odpowiedzialności (third party).
DOIDOI:10.12775/PPOS.2016.010
URL http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PPOS/article/view/PPOS.2016.010
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?