William Dawbney Nordhaus i Paul Michael Romer – laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2018 r

Stanisław Czaja , Krzysztof Malaga

Abstract

Nagroda Akademii Królewskiej w Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii jest wyrazem najwyższego szacunku dla najwybitniejszych ekonomistów na świecie. W artykule przedstawiono życiorys naukowy i wybrane elementy dorobku nowych laureatów tej nagrody, którymi w 2018 r. zostali dwaj ekonomiści amerykańscy: William Dawbney Nordhaus i Paul Michael Romer. Skoncentrowano się przede wszystkim na tych elementach ich osiągnięć, które zostały podkreślone w uzasadnieniu przyznania tej nagrody: uwzględnienie w długookresowych studiach makroekonomicznych znaczenia globalnych zmian klimatycznych przez W.D. Nordhausa oraz endogenicznych zmian technologicznych przez P.M. Romera i stworzenie na tej podstawie fundamentów endogenicznej teorii wzrostu gospodarczego. Całość uzupełnia starannie dobrana lista ważniejszych publikacji obu laureatów.
Author Stanisław Czaja
Stanisław Czaja,,
-
, Krzysztof Malaga (WIiGE / KEM)
Krzysztof Malaga,,
- Department of Mathematical Economics
Other language title versionsWilliam D. Nordhaus and Paul M. Romer: Laureates of the Nobel Prize in Economics in 2018
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
No3
Pages355-368
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishnagroda im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, egzogeniczny i endogeniczny wzrost gospodarczy, zmiany technologiczne, globalne zmiany klimatyczne, zrównoważony i trwały rozwój gospodarczy
Keywords in Englishthe prize Alfred Nobel in economics, exogenous and endogenous economic growth, technological change, global climate change, sustainable and sustainable economic development
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
URL http://www.pte.pl/pliki/1/8905/Ekonomista2019-3-S_Czaja_K_Malaga.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.021; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?