William Dawbney Nordhaus i Paul Michael Romer – laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2018 r

Stanisław Czaja , Krzysztof Malaga

Abstract

Nagroda Akademii Królewskiej w Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii jest wyrazem najwyższego szacunku dla najwybitniejszych ekonomistów na świecie. W artykule przedstawiono życiorys naukowy i wybrane elementy dorobku nowych laureatów tej nagrody, którymi w 2018 r. zostali dwaj ekonomiści amerykańscy: William Dawbney Nordhaus i Paul Michael Romer. Skoncentrowano się przede wszystkim na tych elementach ich osiągnięć, które zostały podkreślone w uzasadnieniu przyznania tej nagrody: uwzględnienie w długookresowych studiach makroekonomicznych znaczenia globalnych zmian klimatycznych przez W.D. Nordhausa oraz endogenicznych zmian technologicznych przez P.M. Romera i stworzenie na tej podstawie fundamentów endogenicznej teorii wzrostu gospodarczego. Całość uzupełnia starannie dobrana lista ważniejszych publikacji obu laureatów.
Autor Stanisław Czaja
Stanisław Czaja
-
, Krzysztof Malaga (WIiGE / KEM)
Krzysztof Malaga
- Katedra Ekonomii Matematycznej
Inne wersje tytułuWilliam D. Nordhaus and Paul M. Romer: Laureates of the Nobel Prize in Economics in 2018
Tytuł czasopisma/seriiEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (N/A 40 pkt)
Rok wydania2019
Nr3
Paginacja355-368
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimnagroda im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, egzogeniczny i endogeniczny wzrost gospodarczy, zmiany technologiczne, globalne zmiany klimatyczne, zrównoważony i trwały rozwój gospodarczy
Słowa kluczowe w języku angielskimthe prize Alfred Nobel in economics, exogenous and endogenous economic growth, technological change, global climate change, sustainable and sustainable economic development
Klasyfikacja ASJC2002 Economics and Econometrics
URL http://www.pte.pl/pliki/1/8905/Ekonomista2019-3-S_Czaja_K_Malaga.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)40
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 40.0, 21-10-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.021; Impact Factor WoS: 2011 = 0.141 (2)
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?