Reformy bankowe a wzrost gospodarczy. Przykład krajów transformujących się

Adam Baszyński

Abstract

This article aims to look for correlation between progress in banking reforms and economicgrowth in transition countries in the period 1989-2010. Study carried out on the basis of panel data shows a moderate negative correlation between the development of banking reforms and economic growth. In contrast, the correlation indicator describing the progress of banking reforms with GDP per capita is moderately positive. From a policy perspective, this means the lack of supporting the process of economic growth by the banking reforms taking place in the transition countries. However, the progress of banking reforms is the greater the higher the level of GDP per capita.
Author Adam Baszyński (WE / KMiBR)
Adam Baszyński,,
- KMiBR
Other language title versionsBanking reform and economic growth. Example countries in transition
Journal seriesZeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, ISSN 2391-7830, (0 pkt)
Issue year2016
No4
Pages4-16
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishdobrobyt społeczny, metodologia nauk ekonomicznych, teoria ekonomii
Keywords in Englishbanking reforms, transition, economic growth, correlation coefficient
Abstract in PolishCelem artykułu jest szukanie współzależności między postępem reform bankowych a wzrostem gospodarczym w krajach transformujących się w latach 1989-2010. Badanie przeprowadzone na postawie panelu danych dowodzi umiarkowanej ujemnej współzależności pomiędzy postępem reform bankowych a tempem wzrostu gospodarczego. Natomiast korelacja wskaźnika określającego stan zaawansowania reform bankowych z poziomem PKB per capita jest umiarkowanie dodatnia. Z punktu widzenia polityki oznacza to brak wspierania procesu wzrostu gospodarczego przez reformy bankowe dokonujące się w krajach transformujących się. Jednak stan zaawansowania reform bankowych jest tym większy im wyższy poziom PKB per capita.
URL http://ptezg.pl/Files/files/zn4/baszynski.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruNierówności społeczne a rozwój gospodarczy
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?