Orchestration of distributed hetero-geneous sensor networks and Internet of Things

Daniel Wilusz , Jarogniew Rykowski

Abstract

This paper focuses on management of sensor networks and Internet of Things. Two alternative architectures for service management in IoT and sensor networks are analyzed. The first one is based on Open Service Gateway (OSGi) framework and Remote Services for OSGi (R-OSGi) bundle. The second one extends Representational State Transfer (REST) paradigm. The analysis confirms that these two architectures meet the requirements of both sensor networks and IoT management. However, to bypass the disadvantages of these architectures, the new one is proposed being a combination of the analyzed architectures. In our proposition, the OSGi framework is applied to manage local sensor networks and RESTbased architecture allows for managing complex services in Internet of Things. The RESTlet OSGi module integrates the OSGi management system for sensor networks with REST-based management of Internet of Things.
Author Daniel Wilusz (WIiGE / KTI)
Daniel Wilusz,,
- Department of Information Technology
, Jarogniew Rykowski (WIiGE / KTI)
Jarogniew Rykowski,,
- Department of Information Technology
Other language title versionsOrkiestracja rozproszonych, heterogenicznych środowisk w sieciach sensorowych i internecie rzeczy
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2014
No3
Pages114-129
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishInternet Rzeczy, Internet Przyszłości, sieci sensorowe, REST, OSGi
Keywords in EnglishInternet of Things, Future Internet, sensor network, REST, OSGi
Abstract in PolishArtykuł skupia się na zarządzaniu sieciami sensorowymi oraz środowiskiem Internetu Rzeczy. Dwie alternatywne architektury systemów zarządzania usługami w sieciach sensorowych oraz Internecie Rzeczy zostały poddane analizie. Pierwsza architekura bazuje na platformie OSGi (Open Service Gateway) oraz module Remote Services for OSGi, rozszerzającym OSGi o możliwość komunikacji z rozproszonymi usługami. Druga architektura rozszerza wzorzec REST (Representational State Transfer). Analiza powyższych architektur pokazuje, że oba rozwiązania spełniają wymagania stawiane przez środowiska sieci sensorowych oraz Internetu Rzeczy. Jednak w celu zlikwidowania wad występujących w obu podejściach proponujemy nową architekturę, w której platforma OSGi jest wykorzystana do zarządzania urządzeniami w lokalnych sieciach sensorowych, natomiast wzorzec REST wykorzystany jest w celu zarządzania złożonymi usługami Internetu Rzeczy, także w środowisku rozproszonym. W celu integracji platformy OSGi z architekturą bazującą na wzorcu REST zastosowano specjalizowany moduł RESTlet dedykowany dla platformy OSGi.
DOIDOI:10.15611/ie.2014.3.09
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?