Analiza porównawcza mierników prawnej ochrony pracowników

Michał Pilc

Abstract

The aim of the article was to compare commonly used measures of the employment protection legislation. The study was conducted for the indicators published by the OECD, the Heritage Foundation, the Fraser Institute and the World Economic Forum. The results obtained for the OECD countries indicate that different methodological assumptions adopted during the construction of these indicators have led to the low level of correlation among them (in many cases even less than 0.5). Moreover, the conducted econometric analysis has indicated that the results concerning the influence of employment protection legislation on the elasticity between GDP dynamics and the level of employment depend on the chosen measure of employment protection. In consequence, the analysed employment protection indicators should not be regarded as close substitutes.
Author Michał Pilc (WE / KMiBR)
Michał Pilc,,
- KMiBR
Other language title versionsThe Measures of Employment Protection Legislation – A Comparative Analysis
Journal seriesStudia Prawno-Ekonomiczne, ISSN 0081-6841, (B 12 pkt)
Issue year2016
No100
Pages303-314
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishprawna ochrona pracowników; instytucje rynku pracy; zatrudnienie
Keywords in Englishemployment protection legislation; labour market institutions; employment
Abstract in PolishCelem opracowania było dokonanie analizy porównawczej powszechnie wykorzystywanych mierników prawnej ochrony pracowników. Badanie przeprowadzono dla wskaźników publikowanych przez OECD, Heritage Foundation, Fraser Institute oraz Światowe Forum Ekonomiczne. Uzyskane wyniki dla krajów OECD wskazały, że zróżnicowanie metod konstrukcji tych wskaźników powoduje, iż współczynnik korelacji między nimi jest w wielu przypadkach mniejszy niż 0,5. Szacunki ekonometryczne dowiodły przy tym, że uzyskiwane wyniki odnośnie do wpływu prawnej ochrony pracowników na elastyczność dynamiki PKB i poziomu zatrudnienia zależą od wykorzystanego miernika tej ochrony. Uzyskane rezultaty wskazują, że analizowane wskaźniki nie powinny być traktowane jako bliskie substytuty.
URL http://www.ltn.lodz.pl/images/docs/spe%20100_2016_full.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?