Challenges in evaluating impact of sanctions – political vs economic perspective

Beata Stępień , Paulina Pospieszna , Joanna Skrzypczyńska

Abstract

The aim of this paper is twofold: to highlight the need of combining economic and political perspectives in analyzing sanctions outcomes, and to list and elaborate on challenges connected with uniting these two standpoints and creating cohesive and valid measurement methods. We not only credit this fusion as useful, but necessary to evaluate sanctions’ efficiency and effectiveness. We display these challenges in sanctions’ assessment and measurement by systematizing what we already know about the sanction effectiveness in political science and economics literature and by demonstrating strengths and weaknesses of some already published effectiveness evaluations. The paper is the part of the larger research project that we recently embarked upon with aim to analyze the onset, economic impact and effectiveness of sanctions imposed by the European Union.
Author Beata Stępień (WGM / KZM)
Beata Stępień,,
- Department of International Management
, Paulina Pospieszna - University Adam Mickiewicz in Poznań
Paulina Pospieszna,,
-
, Joanna Skrzypczyńska - Adam Mickiewicz University (UAM)
Joanna Skrzypczyńska,,
-
Other language title versionsWyzwania w ocenie wpływu sankcji – perspektywa polityczna a ekonomiczna
Journal seriesPrzegląd Politologiczny, ISSN 1426-8876, (B 14 pkt)
Issue year2016
No4
Pages155-168
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polish sankcje międzynarodowe, skuteczność sankcji gospodarczych, polityka sankcji, skuteczność, efektywność
Keywords in Englishinternational sanctions, effectiveness of economic sanctions, politics of sanctions, effectiveness, efficiency
Abstract in PolishCel tego artykułu jest dwojaki. Pierwszy, to podkreślenie konieczności połączenia perspektywy ekonomicznej i politycznej w ocenie skutków sankcji. Drugi, to diagnoza i analiza wyzwań związanych z połączeniem tych perspektyw w taki sposób, aby stworzyć spójny oraz rzetelny merytorycznie i metodycznie sposób pomiaru tego zjawiska. Połączenie perspektywy ekonomicznej i politologicznej uznajemy nie tyle za pożyteczne, co niezbędne do prawidłowej oceny efektywności i skuteczności sankcji. Wyzwania związane z integrowaniem perspektyw i wypracowaniem narzędzi pomiaru prezentujemy przez pryzmat krytycznej analizy dotychczasowych badań dotyczących oceny skuteczności i efektywności sankcji, ukazując każdorazowo mocne i słabe strony zastosowanego podejścia. Artykuł jest częścią większego projektu dotyczącego przesłanek, ekonomicznego wpływu i skuteczności sankcji nakładanych przez Unię Europejską.
DOIDOI:10.14746/pp.2016.21.4.12
URL http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/03/pp-2016-4-12.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2021-07-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?