Ryzyko w projektach międzyorganizacyjnych

Justyna Światowiec-Szczepańska , Marek Zieliński

Abstract

The article is of the conceptual nature. The aim of this article is to present the essence of network embeddedness of inter-organisational projects as a major determinant of risk in the project. The nature of the risk in inter-organisational cooperation, which main source is behaviour uncertainty of the partner, was pointed out. The social control was considered as the most effective method of relational risk management. The article indicates that the importance of social control in the inter-organisational projects is determined by the pattern and the level of the network embeddedness, especially the structural embeddedness forming a macroculture facilitating project coordination and replacing mutual trust between project participants developed in their direct cooperation. The article presents a typology of inter-organisational projects indicating the likely nature and level of social embeddedness.
Author Justyna Światowiec-Szczepańska (WZ / KZS)
Justyna Światowiec-Szczepańska,,
- Department of Strategic Management
, Marek Zieliński (WZ / KSM)
Marek Zieliński,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsRisk in Inter-Organisational Projects
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No4 (375), tom II
Pages319-329
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishryzyko relacyjne, projekt międzyorganizacyjny, współpraca międzyorganizacyjna, osadzenie społeczne, zaufanie
Keywords in Englishrelational risk, inter-organisational project, inter-organisational cooperation, social embeddedness, trust
Abstract in PolishArtykuł ma charakter koncepcyjny. Celem artykułu jest przedstawienie istoty osadzenia sieciowego projektów międzyorganizacyjnych jako głównej determinanty ryzyka w projekcie. Wskazano na specyfikę ryzyka współpracy międzyorganizacyjnej, którego głównym źródłem jest niepewność zachowań partnera. Za najbardziej efektywną metodę zarządzania ryzykiem relacyjnym uznano kontrolę społeczną. W artykule wykazano, że znaczenie kontroli społecznej w projektach międzyorganizacyjnych jest zdeterminowane wzorcem i poziomem osadzenia sieciowego, zwłaszcza osadzenia strukturalnego wpływającego na rozwój makrokultury, ułatwiającej koordynację projektów i zastępującej wzajemne zaufanie uczestników projektu rozwijane w bezpośredniej współpracy. W artykule przedstawiono typologię projektów międzyorganizacyjnych wskazującą na prawdopodobny charakter i poziom osadzenia społecznego.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5eeeec3f-a8d7-4687-86cd-e0a4a4b12c49/c/IBRKK-handel_wew_4-t.2-2018-319-329.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?