VAT Evasion in the European Union - Modi Operandi and Their Countermeasures

Małgorzata Hybka

Abstract

The article explores the topic of VAT evasion. Its incidence is a problem to the European Union tax authorities. Annual revenue loss due to VAT evasion on EU territory equals nearly 100 billion euro. The basic aim of this article is to overview and evaluate antievasion measures being applied both nationally and internationally. Moreover, it presents the typology of VAT fraud and its scale in the European Union Member States.
Autor Małgorzata Hybka (WE / KFP)
Małgorzata Hybka
- Katedra Finansów Publicznych
Inne wersje tytułuUchylanie się od płacenia podatku od wartości dodanej w Unii Europejskiej - sposoby działania i środki zaradcze
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Nr325
Paginacja52-60
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku angielskimVAT, tax fraud, European Union, administrative cooperation
Streszczenie w języku polskimArtykuł porusza kwestię uchylania się od płacenia podatku od wartości dodanej. Zjawisko to stanowi duży problem dla europejskich organów podatkowych. Każdego roku strata spowodowana uchylaniem się od płacenia VAT na terytorium Unii wynosi blisko 100 miliardów euro. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie i dokonanie oceny metod walki z oszustwami podatkowymi stosowanymi zarówno w pojedynczych krajach jak i w całej Unii. Ponadto w pracy została zawarta typologia oszustwa VAT oraz skali, w jakiej występuje ono w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Języken angielski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2021-01-17)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruManagement of Enterprises' Finance - Theory and Practice
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?