VAT Evasion in the European Union - Modi Operandi and Their Countermeasures

Małgorzata Hybka

Abstract

The article explores the topic of VAT evasion. Its incidence is a problem to the European Union tax authorities. Annual revenue loss due to VAT evasion on EU territory equals nearly 100 billion euro. The basic aim of this article is to overview and evaluate antievasion measures being applied both nationally and internationally. Moreover, it presents the typology of VAT fraud and its scale in the European Union Member States.
Author Małgorzata Hybka (WE / KFP)
Małgorzata Hybka,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsUchylanie się od płacenia podatku od wartości dodanej w Unii Europejskiej - sposoby działania i środki zaradcze
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No325
Pages52-60
Publication size in sheets0.5
Keywords in EnglishVAT, tax fraud, European Union, administrative cooperation
Abstract in PolishArtykuł porusza kwestię uchylania się od płacenia podatku od wartości dodanej. Zjawisko to stanowi duży problem dla europejskich organów podatkowych. Każdego roku strata spowodowana uchylaniem się od płacenia VAT na terytorium Unii wynosi blisko 100 miliardów euro. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie i dokonanie oceny metod walki z oszustwami podatkowymi stosowanymi zarówno w pojedynczych krajach jak i w całej Unii. Ponadto w pracy została zawarta typologia oszustwa VAT oraz skali, w jakiej występuje ono w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-05-10)
Additional fields
Tytuł numeruManagement of Enterprises' Finance - Theory and Practice
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?