Konstrukcja i praktyczne wykorzystanie estymatorów typu SPREE na przykładzie dwuwymiarowych tabel kontyngencji

Marcin Szymkowiak , Tomasz Józefowski

Abstract

The main aim of the article is to demonstrate the potential of the SPREE estimation based on iterative proportional fiting for two-dimensional contingency table. This technique is used to adjust values in the cells of an estimated contingency table to the totals obtained by means of the survey sampling. In the article some practical aspects of using IPF and SPREE estimation in the context of two-dimensional contingency table were also shown.
Author Marcin Szymkowiak (WIiGE / KS)
Marcin Szymkowiak,,
- Department of Statistics
, Tomasz Józefowski - Urząd Statystyczny w Poznaniu
Tomasz Józefowski,,
-
Other language title versionsConstruction and Practical Using of SPREE Estimators for Two-dimensional Contingency Tables
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No327
Pages195-201
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstatystyka małych obszarów, estymator SPREE, algorytm iteracyjnego proporcjonalnego dopasowania
Keywords in Englishsmall area estimation, SPREE estimator, iterative proportional fitting algorithm
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest przedstawienie estymatorów typu SPREE, wy-korzystujących technikę iteracyjnego proporcjonalnego dopasowania na przykładzie dwu-wymiarowych tabel kontyngencji. Estymatory te wykorzystywane są do korekty wejścio-wych wartości w tabeli kontyngencji, tak aby odtworzone były znane oszacowania brzego-we z badania reprezentacyjnego. W artykule wskazano również na praktyczne zastosowanie estymacji typu SPREE i algorytmu IPF w dwuwymiarowej tabeli kontyngencji.
URL https://www.dbc.wroc.pl/publication/27760
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruTaksonomia 22 : klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?