Zarządzanie strategiczne w dużych miastach w Polsce

Monika Matusiak

Abstract

Although it is not legally obligatory in Poland to prepare development strategies at local level, most local governments (local authorities) have developed such documents. However, the analysis of the strategic cycle in big Polish cities shows major weaknesses occurring after the planning stage: they can be noted from the design and work of implementation systems to the monitoring and financing of the strategies. Practical usage of the feedback loop in strategic management makes it necessary to join monitoring and management systems. Among seven cities analysed in the research, there is some potential for such a solution only in Poznan and Lodz. Also, none of the cities have used any evaluation tools for their strategies, which makes it difficult to analyse the effects of strategic actions. The growing popularity of urban governance will in the future be a guideline for the development of strategic management systems in Polish cities too.
Author Monika Matusiak (WZ / KEPiŚ)
Monika Matusiak,,
- Department of Spatial and Environmental Economics
Other language title versionsMaking use of the feedback mechanism in a strategic management of a city
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2015
No1
Pages181-199
Publication size in sheets0.9
Keywords in PolishRozwój miasta, Zarządzanie strategiczne, Monitoring, Ewaluacja
Keywords in EnglishCity development, Strategic management, Monitoring, Evaluation
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest ocena poziomu zarządzania strategicznego, rozumianego jako właściwa realizacja poszczególnych etapów cyklu strategicznego, w dużych miastach w Polsce. Badanie oparto na analizie porównawczej obowiązujących dokumentów strategicznych, informacjach z oficjalnych stron internetowych miast poświęconych strategii, a także dokumentach wdrożeniowych i raportach z realizacji strategii. Zakres przestrzenny analizy obejmuje siedem największych miast w Polsce: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa i Wrocław, wybranych według kryterium liczby ludności. Podstawową przesłanką takiego wyboru było założenie, że ze względu na duże zasoby organizacyjne i kadrowe mają one największą możliwość pełnej realizacji cyklu strategicznego.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2015.77.1.10
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/940/826
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?