Powiązania społeczno-gospodarcze na pograniczu polsko-niemieckim w warunkach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Łukasz Wróblewski

Abstract

Cross-border economic relations are analysed by many researchers. However, the concepts of cross-border cooperation illustrated in the literature of regional studies do not present the EU market as a factor of cross-border economic relations. In consequence, it is necessary to carry out an in-depth analysis of the literature on cross-border cooperation and economic integration in order to capture the impact of the single market on cross-border relations. The aim of this study is to describe cross-border cooperation in the Polish-German border area, taking into account the economics of the single market.
Author Łukasz Wróblewski (WGM / KE)
Łukasz Wróblewski,,
- Department of European Studies
Other language title versionsPolish-German cross-border cooperation vs. the European Single Market
Journal seriesStudia Regionalne i Lokalne, ISSN 1509-4995, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol19
No4(74)
Pages75-88
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishrynek wewnętrzny, pogranicze polsko-niemieckie, współpraca transgraniczna, turystyka zakupowa, swoboda przepływu pracowników
Keywords in Englishinternal market, Polish-German borderland, cross-border cooperation, cross-border shopping, free movement of workers
ASJC Classification3300 General Social Sciences
Abstract in PolishPowiązania społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych stanowią przedmiot rozważań wielu autorów w polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu. Przyjmuje się, że są one niezwykle powszechne na pograniczu polsko-niemieckim. Ich szczególne uwarunkowanie stanowi rynek wewnętrzny Unii Europejskiej. Nie znajduje on jednak wyraźnego odzwierciedlenia w rozważaniach prowadzonych nad problematyką regionów przygranicznych na gruncie szeroko rozumianych studiów regionalnych. Celem artykułu jest przedstawienie powiązań społeczno-gospodarczych polskich i niemieckich regionów przygranicznych w świetle ekonomii rynku wewnętrznego UE. Podstawową metodę badawczą wykorzystaną w pracy stanowi analiza literatury przedmiotu z zakresu regionów przygranicznych i współpracy transgranicznej oraz integracji rynkowej.
DOIDOI:10.7366/1509499547404
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d8a20e19-eba2-4c9c-8b27-1d5dead1217f/c/2018_4_wroblewski.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.407
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?