Gra jako narzędzie dydaktyczne w kształceniu na poziomie akademickim. "Park Manager Game"

Anna Bernaciak , Tomasz Brańka

Abstract

The main objective of this study is to identify the educational effects that can be achieved through the use of innovative teaching tools in university education, in particular games. It also presents the possibility of the application of selected tools and the process of their implementation. Because of the special role of the teacher in these activities, they are described as the leaders of the activities. By undertaking particular activities, the leaders achieve the intended learning outcomes on the one hand, and help to maintain the activity of the group at the required level on the other. The empirical part of the study involves the presentation of an educational game entitled "Park Manager". The vast majority of the proposals contained in this paper, with the exception of the theoretical introduction, are based on the authors' own teaching practice, implemented at universities in Poland and abroad, and during training courses for commercial entities.
Author Anna Bernaciak (WZ / KIiN)
Anna Bernaciak,,
- Department of Investment and Real Estate
, Tomasz Brańka - Adam Mickiewicz University (UAM)
Tomasz Brańka,,
-
Other language title versionsGames as a Teaching Tool in Academic Education. "The Park Manager Game"
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No5
Pages159-174
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polish gra dydaktyczna, edukacja akademicka, innowacyjne narzędzia i techniki dydaktyczne
Keywords in English educational games, academic education, innovative teaching tools and techniques
Abstract in PolishGłównym celem opracowania jest identyfikacja efektów edukacyjnych, jakie można osiągnąć dzięki zastosowaniu innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w kształceniu na poziomie akademickim, w tym w szczególności gier. Jednocześnie zaprezentowano możliwości aplikacyjne wybranych narzędzi i proces ich implementacji. Z uwagi na szczególną rolę nauczyciela w tych działaniach opisano go jako lidera aktywności, który podejmując konkretne działania, z jednej strony osiąga zamierzone efekty dydaktyczne, z drugiej natomiast pomaga utrzymać aktywność grupy na wymaganym poziomie. Część empiryczna opracowania jest prezentacją wybranej gry dydaktycznej "Park Manager Game". Zdecydowana większość opisanych w opracowaniu propozycji, z wyjątkiem wprowadzenia o charakterze teoretycznym, opiera się na własnej praktyce dydaktycznej autorów realizowanej na uczelniach wyższych w kraju i za granicą oraz w toku kursów i szkoleń dla podmiotów komercyjnych.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/09_bernaciak_branka.pdf
Languagepl polski
File
09_bernaciak_branka.pdf 2.54 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-06-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?