Dopłaty do dóbr publicznych w rolnictwie indywidualnym w Polsce po integracji z UE

Andrzej Czyżewski , Katarzyna Smędzik-Ambroży

Abstract

The aim of the article was to determine whether there were differences in applaying subsidies for public goods between individual farms from areas with different conditons of resources in Poland and in Wielkopolska region. Research contain the individual farms from Poland (4224 farms) and Wielkopolska region (811 farms) which were leading agricultural accounting from 2004 to 2014. The assessment of agricultural resource conditions in Poland and Wielkopolska was conducted on the basis of the data of the 2002 Agricultural Census. The time range of the analysis covered the years 2004-2014, spatial - Poland with particular attention to Wielkopolska. The article showed that obtaining subsidies for public goods in years 2004-2014 was spatially differentiated in Poland and Wielkopolska region. In both cases, it depended on the conditions of resources in agriculture
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Katarzyna Smędzik-Ambroży (WE / KMiGŻ)
Katarzyna Smędzik-Ambroży,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsSubsidies for public goods in individual agriculture in Poland after the integration with the EU
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No491
Pages97-106
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdopłaty do dóbr publicznych, WPR, Polska, Wielkopolska
Keywords in Englishsubsidies for public goods, CAP, Poland, Wielkopolska region
Abstract in PolishCelem artykułu było określenie, czy występują różnice w pozyskiwaniu przez rolników z obszarów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa na tle kraju i regionu Wielkopolskiego dopłat do dóbr publicznych ze wspólnej polityki rolnej UE (WPR). Zakres czasowy analiz objął lata 2004-2014, przestrzenny - Polskę ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski, zaś podmiotowy - indywidualne gospodarstwa rolne FADN, prowadzące rachunkowość rolną nieprzerwanie od 2004 do 2014 roku z poszczególnych województw w Polsce (4224 gospodarstwa) i powiatów w Wielkopolsce (811 gospodarstw). Dowiedziono, że pozyskiwanie środków finansowych z dopłat do dóbr publicznych w ramach WPR było w latach 2004-2014 zróżnicowane przestrzennie w skali Polski i Wielkopolski i w obu przypadkach zależało od uwarunkowań zasobowych rolnictwa
DOIDOI:10.15611/pn.2017.491.09
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39472
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruWspółczesna ekonomia a rozwój zrównoważony
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?