Biosorption of Cu II and Cd II Heavy Metals from Aqueous Solutions by Paprika Waste

Tomasz Kalak , Joanna Dudczak , Elwira Szychowiak , Ryszard Cierpiszewski

Abstract

In this study, the adsorption conditions of Cu(II) and Cd(II) metal ions onto dried paprika residues have been studied. Paprika waste is generated in the food industry and it can be used for removing copper Cu(II) and cadmium Cd(II) from wastewater. Paprika is usually consumed as a fresh fruit or dried and used as ground and natural flavouring in the food industry, but also as a colouring agent for many food products, such as spicy culinary, cheese food coatings, meat products, popcorn oil etc. It is also used in the pharmaceutical and cosmetic industries. Spice pepper is added to dried soups, cheese, chips and spice mixtures. Paprika is a source of biologically active compounds, such as flavonoids, phenols, carotenoids, capsaicinoids and vitamins. Its fruits contain resins, pentosans, cellulose, protein, pungent principles, colouring pigments, mineral elements and small amounts of volatile oil. Seeds include fixed non-volatile oil, which consists of triglycerides ( 60%), mainly linoleic acid and other unsaturated fatty acids. All the ingredients exhibit various benefits to human health, antioxidant capacity and other biological activities, but also sorption properties in relation to heavy metal ions. In this research the adsorption of metal ions like Cu(II) and Cd(II) from aqueous solutions at different pH values 2-5 has been investigated. The tests were conducted to study the effects of the mass of biosorbent, various metal ion concentration, pH level, contact time on adsorption isotherms of the metals and a maximum loading capacity. The results showed that the copper and cadmium ions were significantly bound by paprika waste, which was also confirmed by FT-IR
Author Tomasz Kalak (WT / KTiEPP)
Tomasz Kalak,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Joanna Dudczak (WT / KTiEPP)
Joanna Dudczak,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Elwira Szychowiak
Elwira Szychowiak,,
-
, Ryszard Cierpiszewski (WT / KTiEPP)
Ryszard Cierpiszewski,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsBiosorpcja metali ciężkich Cu II i Cd II z roztworów wodnych z wykorzystaniem odpadów papryki
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No7
Pages104-121
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishodpady papryki, jony metali Cu(II) i Cd(II), adsorpcja
Keywords in Englishpaprika residues, Cu(II) and Cd(II) metal ions, adsorptive removal
Abstract in PolishCelem pracy było wykazanie możliwości wykorzystania suszonych odpadów papryki do adsorpcji jonów metali Cu(II) i Cd(II) w różnych warunkach. Odpady papryki powstają w wyniku przetwórstwa w przemyśle spożywczym i mogą być potencjalnie stosowane do usuwania jonów miedzi i kadmu ze ścieków. Papryka zazwyczaj jest spożywana w postaci świeżych lub suszonych owoców oraz wykorzystywana jako naturalny środek aromatyczny w przemyśle spożywczym, ale także jako barwnik do wielu produktów spożywczych, takich jak powłoki produktów serowych, produkty pikantne, produkty mięsne, oleje itp. Znajduje również zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Przyprawę papryki dodaje się do suszonych zup, serów, chipsów i mieszanek przyprawowych. Papryka jest źródłem związków biologicznie czynnych, takich jak flawonoidy, karotenoidy, fenole, kapsaicynoidy i witaminy. Jej owoce zawierają żywice, pentozany, celulozę, białka, pigmenty barwiące, składniki mineralne, niewielkie ilości olejku eterycznego, a także alkaloid kapsaicynę, który nadaje im ostry smak. Nasiona zawierają nielotne oleje składają-ce się z trójglicerydów ( 60%), głównie kwasu linolowego i innych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Wszystkie te składniki wykazują korzyści dla zdrowia ludzkiego, właściwości antyoksydacyjne i inne, a także właściwości sorpcyjne w stosunku do jonów metali ciężkich. W pracy przedstawiono wyniki badań adsorpcji jonów metali Cu(II) i Cd(II) z roztworów wodnych w zakresie pH 2-5. Celem badań było wykazanie wpływu masy biosorbentu, stężenia jonów metali, pH, czasu kontaktu na izotermy adsorpcji metali i maksymalną pojemność sorpcyjną. Rezultaty wykazały, że jony miedzi i kadmu były wiązane przez wytłoki papryki, co potwierdzają również wyniki analizy FT-IR. Rezultaty wyraźnie sugerują, że wytłoki papryki mogą być potencjalnie wykorzystane jako efektywny biosorbent do usuwania jonów miedzi i kadmu z roztworów wodnych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.7.8
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/08_kalak.pdf
Languageen angielski
File
08_kalak.pdf 255.86 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?