Wykorzystanie mediów społecznościowych przez młodych konsumentów w procesach zakupowych

Magda Stachowiak-Krzyżan

Abstract

The main purpose of the article is presenting the role of social media in the process of shaping the behaviours of youngconsumers in the context of utilization of chosen social media in the process of making purchasing decisions. Theconducted research has shown that social media constitute an inseparable part of almost every decision-making process.The contents published in social media not only generate needs among young consumers, encouraging them to makeunplanned purchases, but also constitute an important source of inspiration at the stage of looking for alternatives forsatisfying their needs. Additionally, social media constitute a precious source of information about products and a placefor expressing opinions and sharing purchasing experiences. The article presents a definition and classification of socialmedia, as well as current data concerning young consumers as a market segment. In further part of the article the resultsof research concerning the influence of chosen social media portals on the behaviours of young consumers are presentedon the basis of the example of fashion market.
Author Magda Stachowiak-Krzyżan (WT / KMP)
Magda Stachowiak-Krzyżan,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsThe use of social media by young consumers in purchasing processes
Journal seriesMarketing Instytucji Naukowych i Badawczych, ISSN 2353-8503, e-ISSN 2353-8414, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No1 (31)
Pages83-108
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishmedia społecznościowe, zachowania konsumentów, młodzi konsumenci, pokolenie Z, komunikacja marketingowa
Keywords in Englishsocial media, consumer behaviour, young consumers, generation Z, marketing communication
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest zaprezentowanie roli mediów społecznościowych w kształtowaniu zachowańmłodych konsumentów w kontekście wykorzystania w procesie podejmowania decyzji zakupowych wybra-nych serwisów społecznościowych. Przeprowadzone badania dowiodły, że media społecznościowe stanowiąnieodłączną część niemalże każdego etapu procesu decyzyjnego. Treści publikowane w mediach społecz-nościowych nie tylko generują potrzeby u młodych konsumentów, skłaniając ich do zakupów nieplanowa-nych, ale także stanowią ważne źródło inspiracji na etapie poszukiwania alternatyw zaspokojenia potrzeb.Dodatkowo media społecznościowe stanowią cenne źródło informacji o produktach oraz miejsce wyrażaniaopinii i dzielenia się doświadczeniami zakupowymi. W artykule przedstawiono definicję oraz klasyfikację me-diów społecznościowych oraz aktualne dane dotyczące młodych konsumentów jako segmentu runku.W dalszej części zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu wybranych portali społecznościowychna zachowania młodych konsumentów na przykładzie rynku odzieżowego.
DOIDOI:10.2478/minib-2019-0005
URL http://minib.pl/wp-content/uploads/2019/03/MINIB_1_31_pelny_numer-1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?