Budżet obywatelski jako przejaw aktywności społecznej - analiza doświadczeń na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego

Monika Korolewska , Kamilla Marchewka-Bartkowiak

Abstract

The article presents the results of a research conducted by the Bureau of Research of the Chancellery of the Sejm on the first experiences with participatory budgeting in selected local government units in Poland, which is one of the newest initiatives undertaken within a broader concept of public governance. The authors also assess the current state and perspectives for participatory budgeting.
Author Monika Korolewska - Biuro Analiz Sejmowych
Monika Korolewska,,
-
, Kamilla Marchewka-Bartkowiak (WE / KTPiPP)
Kamilla Marchewka-Bartkowiak,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsParticipatory Budgeting as a Form of Civic Activity in the Polish Local Government Units: An Analysis of Experience
Journal seriesStudia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, ISSN 2080-2404, e-ISSN 2082-0658, (B 9 pkt)
Issue year2015
No4
Pages123-140
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishbudżet obywatelski (partycypacyjny), społeczeństwo obywatelskie, public governance
Keywords in Englishparticipatory budgeting, civil society, public governance
Abstract in PolishMonika Korolewska i Kamilla Marchewka-Bartkowiak przeprowadziły analizę tworzenia budżetu obywatelskiego (budżetu partycypacyjnego). Jest to nowe zjawisko w polskich warunkach, polegające na dopuszczeniu mieszkańców społeczności lokalnej do udziału w procesie decyzyjnym związanym ze stanowieniem wydatków samorządowych w ramach konsultacji społecznych. Autorki prezentują wyniki badania dotyczącego wdrożonych budżetów obywatelskich samorządów terytorialnych, zrealizowanego przez Biuro Analiz Sejmowych. Dokonują oceny stanu i perspektyw rozwoju tej inicjatywy, formułują też zastrzeżenia wobec sposobu wdrażania koncepcji budżetu obywatelskiego w polskich samorządach.
URL http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/60F2A8FD45E1B332C1257F4000424B76/$file/Strony%20odStudia_BAS_44-6.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-10-24)
Additional fields
Tytuł numeruObywatelstwo i społeczeństwo obywatelskie w Polsce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?