Budżet obywatelski jako przejaw aktywności społecznej - analiza doświadczeń na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego

Monika Korolewska , Kamilla Marchewka-Bartkowiak

Abstract

The article presents the results of a research conducted by the Bureau of Research of the Chancellery of the Sejm on the first experiences with participatory budgeting in selected local government units in Poland, which is one of the newest initiatives undertaken within a broader concept of public governance. The authors also assess the current state and perspectives for participatory budgeting.
Autor Monika Korolewska - Biuro Analiz Sejmowych
Monika Korolewska
-
, Kamilla Marchewka-Bartkowiak (WE / KTPiPP)
Kamilla Marchewka-Bartkowiak
- Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
Inne wersje tytułuParticipatory Budgeting as a Form of Civic Activity in the Polish Local Government Units: An Analysis of Experience
Tytuł czasopisma/seriiStudia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, ISSN 2080-2404, e-ISSN 2082-0658, (B 9 pkt)
Rok wydania2015
Nr4
Paginacja123-140
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.85
Słowa kluczowe w języku polskimbudżet obywatelski (partycypacyjny), społeczeństwo obywatelskie, public governance
Słowa kluczowe w języku angielskimparticipatory budgeting, civil society, public governance
Streszczenie w języku polskimMonika Korolewska i Kamilla Marchewka-Bartkowiak przeprowadziły analizę tworzenia budżetu obywatelskiego (budżetu partycypacyjnego). Jest to nowe zjawisko w polskich warunkach, polegające na dopuszczeniu mieszkańców społeczności lokalnej do udziału w procesie decyzyjnym związanym ze stanowieniem wydatków samorządowych w ramach konsultacji społecznych. Autorki prezentują wyniki badania dotyczącego wdrożonych budżetów obywatelskich samorządów terytorialnych, zrealizowanego przez Biuro Analiz Sejmowych. Dokonują oceny stanu i perspektyw rozwoju tej inicjatywy, formułują też zastrzeżenia wobec sposobu wdrażania koncepcji budżetu obywatelskiego w polskich samorządach.
URL http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/60F2A8FD45E1B332C1257F4000424B76/$file/Strony%20odStudia_BAS_44-6.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*4 (2020-11-19)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruObywatelstwo i społeczeństwo obywatelskie w Polsce
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?