Doskonałość w negocjacjach - kompetencja (nie)pożądana

Elżbieta Kowalczyk

Abstract

In the paper author focused on the field of excellence in negotiations. She presented some conceptions of the desirable profiles of traits and skills of negotiators and raises questions about the expectations for excellence of their partners. She conducted also the empirical study which shows that excellence in negotiation could be perceived as a threat to the intended result of agreement.
Author Elżbieta Kowalczyk (WZ / KTOiZ)
Elżbieta Kowalczyk,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsExcellence in Negotiations - Competence (Un)Desirable
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No357
Pages40-48
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnegocjacje, doskonałość, kompetencje negocjacyjne
Keywords in Englishnegotiations, excellence, negotiation competences
Abstract in PolishW artykule autorka skupiła swoje rozważania wokół problemu doskonałości w negocjacjach. Zaprezentowano w nim kilka koncepcji dotyczących pożądanego profilu cech i umiejętności negocjatorów oraz postawiono pytania związane z oczekiwaniem doskonałości przez partnerów pertraktacji. Autorka przeprowadziła również badania empiryczne, które ukazały że doskonałość w negacjach może być postrzegana jako zagrożenie dla planowanego wyniku porozumienia
DOIDOI:10.15611/pn.2014.357.04
URL https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/28897/edition/26086/content?&action=ChangeMetaLangAction&lang=pl
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-27)
Additional fields
Tytuł numeruManagement Forum 3
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?