Zasoby ludzkie jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw wysokiej techniki

Gabriela Roszyk-Kowalska

Abstract

High-tech enterprises belong to a specific sector in the modern world's economy. These companies operate on the borderline between the economy and science. They conduct active research and development activities and are also a source of knowledge creation and a contribution to the creation of innovation. The specificity of high-tech enterprises requires a commitment to the work process of two basic categories of employees that should be highly skilled. Persons involved in both managerial, as well as executive positions in high-tech enterprises, should possess the relevant competence. Looking through the prism of the activities of high-tech enterprises, the graduates of technical schools are of relevant significance. Ensuring an adequate supply of qualified specialists in the sciences for some time has been intensively handled by state authorities, not just in Poland, by initiating and implementing various programmes, for example, Programme for the Support of Competence.
Author Gabriela Roszyk-Kowalska (WZ / KTOiZ)
Gabriela Roszyk-Kowalska,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsHuman Resources as a Determinant of the Competitiveness of High-tech Enterprises
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No400
Pages137-147
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishZasoby ludzkie, Konkurencyjność, Przedsiębiorstwo, Wysoka technika
Keywords in EnglishHuman resources, Competitiveness, Enterprises, High technique
Abstract in PolishPrzedsiębiorstwa wysokiej techniki należą do sektora szczególnego we współczesnej gospodarce świata. Przedsiębiorstwa te funkcjonują na pograniczu gospodarki i nauki, prowadzą aktywną działalność badawczo-rozwojową oraz są źródłem tworzenia wiedzy i przyczynkiem tworzenia innowacji. Specyfika przedsiębiorstw wysokiej techniki wymaga zaangażowania w procesie pracy dwóch podstawowych kategorii pracowników, którzy powinni być wysoko wykwalifikowani. Zarówno osoby zajmujące stanowiska kierownicze, jak i wykonawcze w przedsiębiorstwach wysokiej techniki powinny legitymować się odpowiednimi kompetencjami. Patrząc przez pryzmat działalności przedsiębiorstw wysokiej techniki, szczególnie istotne znaczenie mają absolwenci szkól technicznych. Zapewnieniem odpowiedniej podaży wykwalifikowanych specjalistów nauk ścisłych od pewnego czasu bardzo intensywnie zajmują się organy państwa, nie tylko w Polsce, poprzez inicjowanie i realizację różnorodnych programów, np. Program Wspierania Kompetencji.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.400.12
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZmiana warunkiem sukcesu. W poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?