Cele i narzędzia współpracy nauka-biznes w dokumentach strategicznych UE i Polski

Dorota Czyżewska

Abstract

Industry-science cooperation is considered to be one of the key measures to strengthen innovativeness and competitiveness of national economies. Fostering industry- science linkages seems particularly important for Poland that is lagging behind most EU member states in terms of innovation indicators. The aim of the paper is to review the strategic documents at the EU and at the national level in Poland (from the period 2010-2015) in terms of objectives and tools of industry-science cooperation. The conclusions from this review refer to their implementation in business practice.
Author Dorota Czyżewska (WGM / KE)
Dorota Czyżewska,,
- Department of European Studies
Other language title versionsObjectives And Tools of Industry-Science Cooperation in the EU and Polish Strategic Documents
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No271
Pages55-65
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwspółpraca nauka-biznes, UE, innowacyjność, Polska
Keywords in Englishindustry-science cooperation, EU, innovation, Poland
Abstract in PolishWspółpraca nauki i biznesu jest obecnie uważana za jedno z kluczowych narzędzi służących podnoszeniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarek narodowych. Rozwój współpracy sektora nauki i biznesu wydaje się szczególnie istotny dla Polski, która wskaźnikami w zakresie innowacyjności gospodarki znacząco odbiega od większości gospodarek UE. Celem artykułu jest przegląd dokumentów strategicznych na poziomie UE, a także na poziomie krajowym w Polsce z lat 2010-2015 pod kątem celów i narzędzi współpracy biznesu z sektorem naukowym.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_271/05.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?