Projektowanie celów zajęć według koncepcji kształcenia opartego na efektach

Aldona Andrzejczak

Abstract

Changes within higher education as a consequence of the Bologna process have become a source of increased requirements for teachers. They are expected to maintain a high quality of education despite the massification of studies and increasing competition. At the same time, more and more often, opinions can be heard that classes taught at universities are not very useful. Thus, in this context the issue of the quality of learning objectives will be addressed. The aim of this paper is to present the dependencies that exist between learning objectives, methods of teaching and learning outcomes. Against the background of the generally outlined changes within higher education, which have led to the implementation of the National Qualifications Framework, including a directive on formulating measurable learning outcomes, the paper discusses the concept of outcome- based education (OBE) which is the essence of the changing philosophy of education. Next, the methodology of designing learning goals based on the concept of OBE is presented, and attention is drawn to the diversity and taxonomy of the goals. The need to take into account not only declarative but also procedural knowledge is strongly emphasized. This requires a change in the approach to teaching, which ought to be based on the intellectual involvement and increased activity of students. The author also highlights the importance of teaching tasks that allow students to analyse, synthesize, think critically and solve problems, according to the intended learning outcomes. The article ends with some remarks concerning ways of making classes more interesting for students.
Author Aldona Andrzejczak (WE / KEiRK)
Aldona Andrzejczak,,
- Department of Education and Personnel Development
Other language title versionsDesigning the Aims of Courses According to the Concept of Outcome-Based Education
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No5
Pages 28-44
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishcele kształcenia, efekty kształcenia, kształcenie oparte na efektach, kontrola efektów kształcenia
Keywords in Englishlearning objectives, learning outcomes, outcomes-based education, controlling learning outcome
Abstract in PolishZmiany w szkolnictwie wyższym będące konsekwencją procesu bolońskiego stały się źródłem zwiększonych wymagań wobec nauczycieli akademickich. Oczekuje się, że utrzymają wysoką jakość kształcenia przy jednoczesnym umasowieniu studiów i rosnącej konkurencji. Jednocześnie coraz częściej pojawiają się opinie o niskiej przydatności zajęć na uczelni i dlatego w tym kontekście podjęto problem jakości celów kształcenia. Celem artykułu jest przedstawienie zależności, jakie występują pomiędzy celami kształcenia, sposobem prowadzenia zajęć a efektami kształcenia. Na tle ogólnie zarysowanych zmian w obrębie kształcenia wyższego, które doprowadziły do wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji i w konsekwencji dyrektywy, aby cele kształcenia zapisywać w języku mierzalnych efektów, przybliżono koncepcję kształcenia opartego na efektach (OBE), która jest istotą zmiany filozofii kształcenia. Następnie zaprezentowano metodykę projektowania celów zajęć według koncepcji OBE i zwrócono uwagę na ich różnorodność i taksonomie. Bardzo silnie zaakcentowana została potrzeba uwzględniania nie tylko wiedzy deklaratywnej, ale i proceduralnej, co wymaga zmiany podejścia do sposobu prowadzenia zajęć, to jest zaangażowania intelektualnego studentów oraz wszechstronnej ich aktywności. Podkreślono też znaczenie zadań dydaktycznych, które umożliwią studentom analizowanie, syntetyzowanie, myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów zgodnie z założonymi efektami kształcenia. Całość kończą uwagi o prowadzeniu zajęć w sposób bardziej interesujący studentów.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/02_andrzejczak.pdf
Languagepl polski
File
02_andrzejczak.pdf 1.69 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?