Dietary supplements for skin, hair and nails. Determinants of application

Agnieszka Banasiewicz , Katarzyna Michocka , Katarzyna Wybieralska

Abstract

The aim of this study was to analyse aspects of consumer awareness and preference in the subject of hair, skin and nail supplements. As dietary supplements have been classified as foods, they can be purchased by consumers not only in pharmacies and drug stores, but also in any grocery store, which will undoubtedly have a significant impact on the development of this market segment. Preparations of this type classified as dietary supplements do not have to undergo costly clinical trials to test their effects, as a result of which manufacturers are willing to produce and promote them, hoping for substantial profits. The study of factors determining the use of selected dietary supplements was conducted using the author’s questionnaire. The survey involved 100 subjects, including 75 women and 25 men, in two age groups. The division of respondents into those under 25 and those over 35 years of age is a conventional division into young and mature subjects. The study shows that consumers often turn to dietary supplements without consulting their doctors. For them it is an easy and relatively inexpensive way to achieve the desired appearance. Consumers do not realize that supplements may only supplement a general diet and under no circumstances should be considered a source of all essential vitamins. Purchasers often use several preparations simultaneously without the awareness of adverse effects. It is extremely important that the amounts do not exceed doses considered to be safe according to the current state of knowledge. It should be emphasized that dietary supplementation is most effective in the case of deficiencies, but it is much less so when proper nutrition is followed. It is disturbing that a significant part of the population that use supplements are young people who, encouraged by advertising, try to make up for deficiencies of important vitamins and minerals in a simple but not necessarily effective way.
Author Agnieszka Banasiewicz
Agnieszka Banasiewicz,,
-
, Katarzyna Michocka (WT / KTiAI)
Katarzyna Michocka,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Katarzyna Wybieralska (WT / KTiAI)
Katarzyna Wybieralska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsSuplementy na skórę, włosy i paznokcie. Determinanty stosowania
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2016
No4 (49)
Pages163-173
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsuplementy diety na włosy, skórę i paznokcie, preferencje konsumenckie
Keywords in Englishdietary supplements for skin, hair and nails, consumer research
Abstract in PolishCelem przeprowadzonych badań była analiza aspektów związanych ze świadomością i preferencją konsumentów w tematyce suplementów diety stosowanych na włosy, skórę i paznokcie. Poprzez kwalifikację suplementów diety do grupy środków spożywczych mogą być one nabywane przez konsumentów nie tylko w aptekach, drogeriach, ale także w każdym sklepie spożywczym co niewątpliwie ma znaczący wpływ na rozwój tego segmentu rynku. Preparaty tego typu zakwalifikowane jako suplementy diety zwolnione są od koniecznościsprawdzenia ich oddziaływania poprzez kosztowne badania kliniczne, co sprawia że producenci chętnie je promują i produkują licząc na znaczne zyski Przeprowadzenie badanie determinantów stosowania wybranych suplementów diety możliwe było dzięki opracowaniu autorskiej ankiety. W badaniu wzięło udział 100 osób, w tym 75 kobiet i 25 mężczyzn, w dwóch przedziałach wiekowych. Podział na wiek do 25 lat i powyżej 35 lat, to umowny podział na ludzi młodych i dojrzałych. Przeprowadzona analiza wykazuje, iż konsumenci bardzo często sięgają po analizowane suplementy diety bez porady lekarza. Jest to dla nich łatwy i dość tani sposób w pomocy w osiągnięciu pożądanego stanu urody. Konsumenci nie zdają sobie sprawy, że suplementy diety mogą stanowić jedynie uzupełnienie normalnej diety i pod żadnym pozorem nie powinny być traktowane jako źródło wszelkich niezbędnych witamin. Nabywcy bardzo często stosują kilka preparatów jednocześnie bez świadomości wystąpienia niepożądanych skutków. Niezwykle istotne jest, aby zażywane ilości nie przekraczały dawek uznanych według aktualnego stanu wiedzy za bezpieczne. Należy podkreślić, iż skuteczność stosowania suplementacji diety jest najwyższa w sytuacji występowania niedoborów, natomiast zdecydowanie mniej skuteczna przy prawidłowym procesie odżywiania. Niepokojący staje się fakt, iż znaczna cześć populacji sięgającej po suplementy diety to ludzie młodzi, którzy zachęcenie reklamą, w prosty, lecz niekoniecznie efektywny sposób próbują uzupełnić niedobory ważnych witamin i składników mineralnych.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2016.04.17
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/en/number-tpj/191-2016/issue-4-49-2016/482-dietary-supplements-for-skin-hair-and-nails-determinants-of-application
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?