Architecture of Maritime Awareness System Supplied with External Information

Milena Stróżyna , Jacek Małyszko , Krzysztof Węcel , Dominik Filipiak , Witold Abramowicz

Abstract

In this paper, we discuss a software architecture, which has been developed for the needs of the System for Intelligent Maritime Monitoring (SIMMO). The system bases on the state-of-the-art information fusion and intelligence analysis techniques, which generates an enhanced Recognized Maritime Picture and thus supports situation analysis and decision-making. The SIMMO system aims to automatically fuse an up-to-date maritime data from Automatic Identification System (AIS) and open Internet sources. Based on collected data, data analysis is performed to detect suspicious vessels. Functionality of the system is realized in a number of different modules (web crawlers, data fusion, anomaly detection, visualization modules) that share the AIS and external data stored in the system’s database. The aim of this article is to demonstrate how external information can be leveraged in maritime awareness system and what software solutions are necessary. A working system is presented as a proof of concept.
Author Milena Stróżyna (UEP)
Milena Stróżyna,,
- Poznań University of Economics and Business
, Jacek Małyszko (WIiGE / KIE)
Jacek Małyszko,,
- Department of Information Systems
, Krzysztof Węcel (WIiGE / KIE)
Krzysztof Węcel,,
- Department of Information Systems
, Dominik Filipiak (UEP)
Dominik Filipiak,,
- Poznań University of Economics and Business
, Witold Abramowicz (WIiGE / KIE)
Witold Abramowicz,,
- Department of Information Systems
Journal seriesAnnual of Navigation, ISSN 1640-8632, e-ISSN 2300-6633, (B 13 pkt)
Issue year2016
No23
Pages135-149
Publication size in sheets0.7
Keywords in Englishmaritime awareness, AIS, data fusion, information extraction, anomaly detection
Abstract in PolishPrezentowany artykuł omawia architekturę oprogramowania opracowanego na potrzeby projektu System for Intelligent Maritime Monitoring (SIMMO). System ten bazuje na najnowszych osiągnięciach w dziedzinach fuzji oraz inteligentnej analizy danych w celu generowania wzbogaconego obrazu sytuacji na morzu i wspomagania decyzji. SIMMO w sposób automatyczny łączy dane dotyczące ruchu morskiego z systemu AIS z danymi pochodzącymi z otwartych źródeł internetowych. Dzięki zebranym danym możliwa jest analiza w celu wykrycia podejrzanych zachowań na morzu. Funkcjonalność systemu stanowi wypadkową zawartych w nim modułów (ekstrakcja danych, fuzja danych, detekcja anomalii, wizualizacja) współdzielących dostęp do baz z danymi AIS oraz z zewnętrznych źródeł. Celem artykułu jest demonstracja sposobu wykorzystywania zewnętrznych informacji w systemach przeznaczonych do monitorowania ruchu morskiego, a także prezentacja działającego systemu.
DOIDOI:10.1515/aon-2016-0009
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/aon.2016.23.issue-1/aon-2016-0009/aon-2016-0009.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-05-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?