Antimicrobial Activity of Sulfobetaine Type Surfactants

Daria Wieczorek , Dobrawa Kwaśniewska , Ying-Lien Chen , Tang-Long Shen

Abstract

Microbiological pollution, as well as the maintenance of proper hygiene and cleanliness are topics that cover a wide range of literature. The need of obtaining new compound with high antimicrobial activity is closely related to the fact that increased resistance of pathogenic bacteria and fungi to different antibiotics became worldwide problem. One of the solutions can be a synthesis of new biocides for e.g. surfactants. Antibacterial and antifungal activities of surfactants are one of the most desirable features of these compounds. The best known surfactants that exhibit such activity are quaternary ammonium compounds. It is believed that this group of surface active agents shows the highest antagonistic effect against Gramnegative, Gram-positive bacteria, fungi and yeast. However, literature data shows that also sulfobetaine type surfactants can be very good antiseptic substances. Presented data showed that sulfobetaines exhibit high antibacterial activity. Comparison of sulfobetianes activity with activity of commercially used surfactants indicated that in many cases sulfobetaines are better antiseptic agents, however it depends on tested bacteria. Observed activity of sulfobetaines against Gram-positive bacteria is higher than Gramnegative ones. Furthermore this activity depends not only on the length of hydrophobic alkyl chain, but also from the structure of hydrophilic head. The same conclusions can be stated when concerning the activity against Candida Albicans fungi.
Author Daria Wieczorek (WT / KTiAI)
Daria Wieczorek,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Dobrawa Kwaśniewska (WT / KTiAI)
Dobrawa Kwaśniewska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Ying-Lien Chen - National Taiwan University
Ying-Lien Chen ,,
-
, Tang-Long Shen - National Taiwan University
Tang-Long Shen ,,
-
Other language title versionsAktywność przeciwdrobnoustrojowa surfaktantów sulfobetainowych
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2018
No1
Pages107-116
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishBadania towaroznawcze, Towaroznawstwo, Substancje powierzchniowo czynne, Właściwości zdrowotne produktu
Keywords in EnglishCommodity research, Commodity science, Surfactants, Health properties of the product
Abstract in PolishZanieczyszczenia mikrobiologiczne, a także utrzymanie właściwej higieny i czystości to problemy, którymi zajmuje się literatura fachowa. Studia literaturowe wskazują, że zauważalna jest potrzeba uzyskania nowych związków o wysokiej aktywności antybakteryjnej. Jest to ściśle związane z faktem zwiększonej odporności patogennych bakterii i grzybów na różne antybiotyki. Problem ten ma charakter ogólnoświatowy. Jednym z rozwiązań może być synteza nowych związków powierzchniowo czynnych. Działania przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne związków powierzchniowo czynnych są jedną z najbardziej pożądanych cech tych substancji. Najbardziej znanymi surfaktantami, które wykazują taką aktywność, są czwartorzędowe związki amoniowe. Uważa się, że ta grupa substancji wykazuje największe działanie antagonistyczne wobec bakterii Gram-ujemnych, grzybów i drożdży. Jednakże dane literaturowe wskazują, że także surfaktanty należące do sulfobetain mogą być bardzo dobrymi środkami antyseptycznymi. Przedstawione w pracy dane wykazały, że sulfobetainy charakteryzują się wysoką aktywnością antybakteryjną. Porównanie aktywności sulfobetian z aktywnością komercyjnie stosowanych związków powierzchniowo czynnych wskazała, że w wielu przypadkach sulfobetainy są lepszymi środkami antyseptycznymi. Obserwowana aktywność sulfobetain wobec bakterii Gram-dodatnich jest wyższa niż wobec Gram-ujemnych. Ponadto aktywność ta zależy nie tylko od długości hydrofobowego łańcucha alkilowego, ale także od struktury hydrofilowej głowy surfaktantu. Te same wnioski sformułowano przy analizowaniu działania sulfobetain wobec grzyba Candida Albicans.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2018.01.11
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_54_2018.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 22-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?